travel-nakon-nobpitam-2-1

ล่องแก่งคลองกลาย กรุงชิง นครศรีธรรมราช กิจกรรมล่องแก่งด้วยเรือยาง จัดโดย อบต.กรุงชิง อยู่หมู่ที่ 3 ตำบลกรุงชิงใกล้กับน้ำตกกรุงชิงมีเส้นทาง ในการล่องแก่ง 2 ระยะ คือ ปากคลองพิตำ-ลานหินดาน ระยะทาง 2.5 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ปากคลองพิตำ-บ้านทุ่งในระยะทาง 6 กม. ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ค่าบริการ 250-350 บาท /คน ติดต่อการใช้บริการ โทร. (075) 309004 และ 01-677-3112

travel-nakon-nobpitam-2-2

travel-nakon-nobpitam-2-3

ขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต


 

0
Shares