พัฒนาการที่ควรสงสัยว่าผิดปกติ เด็กอายุ 1-3 เดือน

พัฒนาการที่ควรสงสัยว่าผิดปกติ เด็กอายุ 1-3 เดือน

เด็กอายุ 1 เดือนขึ้นไป จะเริ่มตื่นขึ้นมาเล่นมากขึ้นในตอนกลางวัน กลางคืนอาจไม่ตื่นมากินนมหลังมื้อ 4 ทุ่ม กินได้มื้อละ 4-5 ออนซ์ 5-6 มื้อ มีการเคลื่อนไหวมือ แขน ขา พัฒนาการเล่นขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งอายุ 3-4 เดือน นอกจากจะเคลื่อนไหวไปมา คอแข็ง แล้วยังเริ่มหัดคว่ำ แล้วคว่ำได้ตอนอายุ 4 เดือน

พัฒนาการปกติของการเคลื่อนไหว

 • นอนคว่ำ ยกหัวขึ้นเมื่อใกล้ 4 เดือน ยันยกหน้าอกเหนือขึ้นได้
 • นอนหงาย ยืดขาออก แตะเท้าไปมาได้ มือกำและแบออกได้
 • ท่ายืน ก้าวขาวางเท้าลงบนพื้นได้ มือจับของเล่นเขย่าเล่นได้ เอามือเข้าปาก

สงสัยพัฒนาการผิดปกติมีอาการดังนี้

 • ไม่ตอบสนองต่อ การกระตุ้นด้วยเสียงดัง
 • ไม่มองมือตนเองเลย
 • ไม่ยิ้มเมื่อพูดด้วย หลังอายุ 2 เดือนไปแล้ว
 • ไม่มองตามของเล่นเมื่ออายุ 2-3 เดือน
 • ไม่ยอมจับถือของเล่นเมื่ออายุ 3 เดือน
 • คอยังไม่แข็งเมื่ออายุ 3 เดือน
 • ไม่ยื่นมือไปจับของเมื่ออายุ 3-4 เดือน
 • ไม่ทำเสียงเมื่ออายุ 3-4 เดือน
 • ไม่เอาของเข้าปากเมื่ออายุ 4 เดือน
 • ไม่ยอมเอาเท้าแตะพื้น เมื่อจับให้ยืนเมื่ออายุ 4 เดือน
 • อายุ 4 เดือนแล้วยังผวา เมื่อได้ยินเสียงดัง

พัฒนาการปกติของการเห็น

 • เมื่ออายุ 2 เดือน มองตามของเล่นโดยตา 2 ข้าง เคลื่อนประสานกันได้ประมาณครึ่งวงกลม จำสิ่งของหรือหน้าคนในระยะใกล้ได้ ใช้มือประสานกับสายตาได้ จับสิ่งของได้

สงสัยพัฒนาการผิดปกติ มีอาการดังนี้

 • ตาเคลื่อนไหวไม่ได้ทุกทิศทาง
 • ตาเขตลอดเวลา (ตาเข - บางครั้งยังนับว่าปกติ)

พัฒนาปกติของสังคมและอารมณ์

 • ยิ้มตอบกับคนรอบข้าง
 • เล่นไม่ยอมหยุดง่าย ๆ
 • อาจร้องเลียนแบบท่าทาง และการทำหน้าตา

สงสัยพัฒนาการผิดปกติ มีอาการดังนี้

 • ไม่สนใจคนแปลกหน้า หรือแสดงอาการหวาดหลัว คนแปลกหน้าหรือ สิ่งแวดล้อมใหม่ ๆ มาก

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสารเรื่องผู้หญิง ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต

0
Shares