กายพร้อม สมองพร้อม


กายพร้อม..สมองพร้อม

ลูกน้อยคือ ทุกสิ่งของพ่อแม่ โดยเฉพาะคุณแม่จะทุ่มเทเวลาเกือบทั้งหมดให้กับลูกน้อย ดูแลทั้งเรื่องอาหารการกิน เรื่องความสะอาดของร่างกาย เสื้อผ้า ผิวพรรณลูกน้อย เรื่องสำคัญคือเรื่องอาหารการกินเพราะถ้าลูกได้กินอาหารที่ดีมีประโยชน์ ครบตามหลักโภชนาการ จะส่งผลให้สมองของลูกน้อยพัฒนาไปได้อย่างดีด้วย

การเตรียม “ความพร้อมทางร่างกาย” เป็นการสร้างภูมิต้านทาน ทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และเป็นตัวเสริมสร้าง “ความพร้อมทางสมอง” ด้วย ร่างกายสมบูรณ์พร้อมช่วยเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากขึ้น ทุกพัฒนาการของลูกน้อย ล้วนมีสมองเป็นแกนหลักในการควบคุมทั้งหมด ซึ่งสมองของลูกจะประกอบไปด้วยเซลล์ประสาทสมองมากกว่า 100 ล้านล้านเซลล์ ที่ทำงานเป็นวงจรไม่หยุดนิ่ง โดยส่งส่วนยื่นของเซลล์ที่เรียกว่า เดรนไดรท์ ออกไปหาเซลล์อื่นเพื่อเกาะกันเป็นวงจร เช่น เซลล์ประสาทสมองยื่นกิ่งก้านออกไปสัมผัสกับเซลล์กล้ามเนื้อ เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหว หรือไปสัมผัสกับเซลล์ประสาทตาเพื่อรับภาพเป็นต้น ดังนั้น หากลูกมีปัญหาทางระบบประสาท จะสังเกตได้ว่าพัฒนาการของลูกผิดปกติ เช่น อาจล่าช้า ไม่ทันเพื่อนหรือลูกคนอื่น

ลูกน้อยที่รักของเรา จึงควรจะได้รับการดูแลใส่ใจทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตั้งแต่เยาว์วัย เพราะเป็นพื้นฐานของการเจริญเติบโตที่มีคุณภาพต่อไปได้อย่างเต็มที่และปกติสมบูรณ์ทุกด้าน ทั้งทางร่างกายและสมอง โดยเฉพาะในช่วงขวบปีแรกสมองของลูกจะตื่นตัวกระฉับกระเฉงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เพื่อให้รับกับการพัฒนาอย่างเต็มที่ในทุกด้านค่ะ

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสาร ModernMom Vol.18 No.210 April 2013 ภาพประกอบจาก 108healthy.com

0
Shares