10 เคล็ดลับ เมื่อเลือกเดินทางโดยเครื่องบิน หลายท่านที่เดินทางบ่อยๆ เป็นประจำ อาจมองข้ามจุดเล็กๆ น้อยๆ ในการปฏิบัติตัวบนเครื่องบินไป ...

เตรียมตัวก่อน เที่ยวทะเล การเตรียมตัวท่องเที่ยวทางทะเล หาข้อมูลเกี่ยวกับทะเลหรือหมู่เกาะที่จะไปให้มากที่สุด ...

การเตรียมตัวก่อนไปล่องแก่ง ก่อนจะไปล่องแก่งควรเตรียมตัวสำหรับการเดินทางให้เหมาะสมเพื่อให้ได้รับความสนุกสนาน ความปลอดภัย โดยมีส่งผล ...

เคล็ดลับก่อนจะเช่ารถ ไปท่องเทียว ในการท่องเที่ยวนั้น บางครั้งคุณอาจต้องเช่ารถเมื่อเดินทางไปถึงจุดหมาย ...

การช่วยเหลือตัวเองเมื่อพลัดตกเรือ หลายคนเดินทางโดยการโดยสารเรือ หรือ การท่องเที่ยวโดยการนั่งเรื่อ หากเกิดอุบัติเหตุพลัดตกเรื่อขึ้นมา ...

การเตรียมรถยนต์ก่อนเดินทางไปท่องเที่ยว สิ่งที่ต้องตรวจสอบก่อนการเดินทาง " ยาง " สิ่งจำเป็นที่ต้องหมั่นตรวจสอบ ต้องเป็นยางที่อยู่ในสภาพดี ...

สิ่งควรรู้ก่อนเดินทางเที่ยวต่างประเทศ การจะเดินทางไปต่างประเทศแต่ละทีมีเรื่องให้ต้องเตรียมตัวมากมาย แต่เรื่องเอกสารต่างๆ ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก0
Shares