เทคนิคการก่อไฟในป่า

การเดินทางท่องเที่ยวป่าทางภาคใต้หรือที่เรียกกันว่าป่าฝนนั้น เราต้องมีการเตรียมตัวให้รัดกุม โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินอยู่ ปัจจัยสำคัญในการเที่ยวป่า เราถือว่า "ไฟ" เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะไฟเป็นเพื่อนที่ดีเมื่อเราเข้าป่า ไฟจะเอื้อประโยชน์อย่างมากมาย

ไม่ว่าจะเป็นการปรุงอาหาร หุงข้าว การให้ไออุ่น ช่วยป้องกันภัยอันตรายจากสัตว์ร้าย แต่ละครั้ง ในการเข้าป่าเราต้องเตรียมอูปกรณ์ที่ช่วยในการก่อไฟไปด้วย อย่างเช่น เชื้อเพลิงแห้ง ยางในรถยนต์ หรือจะเป็นขี้ไต้ เทียนไข แก้วน้ำกระดาษที่เคลือบด้วยเทียนไข ซึ่งจะช่วยให้เราก่อกองไฟได้ดีไม่ว่าสภาพป่าหน้าฝนหรือหน้าแล้ง

ในกรณีการเที่ยวป่าบางพื้นที่ที่มีความเปราะบางทางธรรมชาติ ป่าบางแห่งหาฟืนยาก ไม้แห้งหายากมาก อย่างเช่นที่ป่าเขาหลวงและป่าเขาเหมนเป็นป่าชื้นจึงหาฟืนได้ยากมาก

หรืออย่างที่ดอยม่อนจอง มีนักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวมากขึ้น จนจะหาฟืนจะหามาใช้นั้นแทบไม่มี บางทีก็ต้องไปตัดไม้สด ก็กลายเป็นว่าเป็นการทำลายธรรมชาติที่เกิดจากนักท่องเที่ยวโดยตรง จนต้องมีมาตรการให้นักท่องเที่ยวต้องนำเตาแก๊ส เตาน้ำมันหรืออุปกรณ์ในการหุงต้มขึ้นไปด้วย เพราะจะช่วยลดการหาฟืนและการก่อกองไฟ ใครอยากจะไปเที่ยวด้วย ก็ควรจะปฏิบัติตามกฎระเบียบ เพื่อช่วยรักษาธรรมชาติให้คงอยู่นาน ๆ

เช่นเดียวกับที่ป่าเขาหลวงหรือป่าเขาเหมน ในเมื่อเรามีลูกหาบแบกสัมภาระอยู่แล้ว เราควรที่จะใช้เตาแก๊สแทนการหาฟืน อีกทั้งสะดวกในการหุงหาอาหารได้ดีกว่าด้วย ถ้าเราเลือกใช้เตาแก๊สแบบปิกนิกสีส้ม ซึ่งมีน้ำหนักประมาณ 5 กิโลกรัมกว่า ๆ จ้างลูกหาบแบกได้สบายเลย หรือจะใช้เตาฟู่ที่ใช้น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว ที่เห็นมีขายในบ้านเรามียี่ห้อ COLEMAN ราคาแพงสักนิด ให้พลังสูง ไม่ว่าจะเป็นหุงต้ม ผัด สามารถทำได้ทุกอย่าง มีน้ำหนักเบา

ยังมีเตาแก๊สแคมปิ้งอีกชนิดหนึ่ง สมารถเปลี่ยนแก๊สได้ แต่มีปัญหาว่าแก๊สที่เปลี่ยนใหม่นั้นมีราคาสูงมาก ไม่สามารถนำมาบรรจุแก๊สใหม่ได้อีกครั้ง หกเทียบกับเตาฟู่แล้ว ดูเหมือนกับว่าเตาฟู่น้ำมันน่าใช้กว่ากัน

ในกรณีการเที่ยวป่าแบบนี้ เมื่อไม่มีอุปกรณ์เตาแก๊ส หรือเตาน้ำมัน เราอาจใช้ฟืนในป่าเท่าที่หาได้จริง พยายามหลีกเลี่ยงการได้การใช้ฟืนให้น้อยที่สุด แต่ถ้ามีเตาแก๊สเตาน้ำมันถือว่าเป็นการช่วยให้ค้ำจุนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในป่าใหญ่ให้คงอยู่ไดนาน ๆ สร้างแนวทางใหม่หรือรูปแบบใหม่ มาเพื่อเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน สำหรับคนป่าคอเดียวกัน

ขอขอบคุณข้อมูล ฟอร์เวิดเมลล์ ภาพประกอบจากอิเตอร์เน็ต


0
Shares