ประเพณีลอยเรือ ชาวเล จังหวัดกระบี่ เป็น งานประเพณีเก่าแก่ที่หาดูได้ยากของชาวเลเกาะลันตา งานนี้จัดขึ้นตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 และเดือน 11 ...

งานกระบี่เบิกฟ้าอันดามัน จังหวัดกระบี่ จัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน เป็นงานเปิดฤดูการท่องเที่ยงของจังหวัด มีกิจกรรม งานรื่นเริง ...

เทศกาลลานตาลันตา จังหวัดกระบี่ จุดขายทางวัฒนธรรมของความเป็นเกาะลันตา งานนี้เริ่มต้นจัดในปี 2544 เพื่อฉลองอำเภอเกาะลันตาครบรอบ 100 ปี ...

ประเพณีแห่จาดสารทเดือนสิบ จังหวัดกระบี่ เป็นประเพณีที่บรรพบุรุษไทย นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมากำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ ...0
Shares