Main Menu

อาหารเด็ก..กล้วยน้ำว้าครูด

อาหารเด็ก..กล้วยน้ำว้าครูด

อาหารเด็ก..กล้วยน้ำว้าครูด

อาหารเด็ก..กล้วยน้ำว้าครูด

ส่วนผสม อาหารเด็ก กล้วยน้ำว้าครูด

  • กล้วยน้ำว้าสุกงอม 2 ผล

วิธีทำ อาหารเด็ก กล้วยน้ำว้าครูด

  1. ล้างกล้วยให้สะอาด แล้วปอกเปลือก
  2. ใช้ช้อนครูดผิวของกล้วยเบาๆ จะใช้เฉพาะผิว
  3. นำมาครูดผ่านกระชอนตาถี่ๆ อีกครั้ง หรือบดด้วยหลังช้อนจนละเอียด

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสารรักลูก ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต