แสนล้านเซลล์สมองของลูกน้อย

แสนล้านเซลล์สมองของลูกน้อย

แสนล้านเซลล์สมองของลูกน้อย

เริ่มจากวินาทีแรกที่คุณแม่รู้ตัวว่ากำลังจะมีชีวิตน้อยๆ เกิดขึ้นในครรภ์ คุณแม่คือคนสำคัญที่สุดที่จะช่วยเสริมสร้างความเป็นอัจฉริยะให้ลูกได้ เพราะช่วง 1,365 วันแรกเป็นช่วงที่สมองมีการเจริญเติบโตสูงสุดถึง 80% ของสมองผู้ใหญ่ และเซลล์สมองจะพัฒนาโดยการเชื่อมโยงกัน เกิดเป็นเครือข่ายใยประสาทนับเป็นล้านๆ เครือข่าย จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับการส่งเสริมพัฒนาการ และต่อยอดการเรียนรู้

คุณแม่ควรเริ่มต้นด้วยการดูแลตัวเองโดยเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วน และส่งเสริมพัฒนาการทางสมองของลูก เช่น

• ดีเอชเอ จากปลาทะเลหรือผลิตภัณฑ์นมเพื่อคุณแม่ตั้งครรภ์ และให้นมบุตร มี ดีเอชเอ 33 มก./แก้ว เพราะดีเอชเอมีบทบาทสำคัญช่วยเชื่อมต่อเซลล์สมองเพื่อเตรียมความพร้อมให้ลูกน้อยมีพัฒนาการสมบูรณ์รอบด้าน

• โคลีน สารอาหารสำคัญช่วยสร้างอะซิโคลีน ที่เป็นส่วนประกอบของสารสื่อสัญญาณประสาท คุณแม่ตั้งครรภ์ ควรได้รับ 450 มก./วัน และคุณแม่ให้นมบุตร ควรได้รับ 550 มก./วัน

• โฟเลต เป็นสารอาหารหลักในการสร้างเม็ดเลือดแดง ซึ่งคุณแม่ตั้งครรภ์ในเดือนแรกจำเป็นต้องได้รับโฟเลตเพื่อช่วยในการสร้างหลอดประสาท และสมองที่สมบูรณ์ของทารก

• แคลเซียม เป็นสารช่วยเสริมสร้างกระดูก และฟันของลูกน้อยให้แข็งแรง ซึ่งคุณแม่ควร ได้รับอย่างน้อย 1,200 มก./วัน

ปริมาณ ดีเอชเอที่เหมาะสมช่วยพัฒนาสมองและการเรียนรู้เพราะ ดีเอชเอ เป็นสารอาหารสำคัญต่อสมองและจอประสาทตา จึงควรให้ลูกน้อยได้รับดีเอชเอ ตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนหลังคลอด และต่อเนื่องไปตลอดช่วง 1,365 วัน เพื่อให้ลูกน้อยพัฒนาสมอง.....พร้อมต่อยอดการเรียนรู้..สู่ความเป็นอัจฉริยะ

ขอบคุณ ที่มา : นิตยสาร ModernMom ภาพจาก : sanook0
Shares