Menu PSTIP

เตือนแม่ท้องเลี่ยงใช้น้ำหอม ดีที่สุด

เตือนแม่ท้องเลี่ยงใช้น้ำหอม ดีที่สุด

เตือนแม่ท้องเลี่ยงใช้น้ำหอม ดีที่สุด!

เตือนแม่ท้องเลี่ยงใช้น้ำหอม ดีที่สุด!ศาสตราจารย์ริชาร์ด ชาร์ป แห่งศูนย์การเจริญพันธุ์มนุษย์ของสภาวิจัยการแพทย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเอดินบะระของสกอตแลนด์ ได้ออกมาเตือนคุณแม่ตั้งครรภ์ โดยเฉพาะในช่วงอายุครรภ์ 8-12 สัปดาห์ ให้หลีกเลี่ยงการใช้น้ำหอมหรือครีมที่มีการแต่งกลิ่นต่างๆ เนื่องจากอาจส่งผลเสี่ยงต่อการทำให้ลูกชายในครรภ์เป็นหมันได้เมื่อโตขึ้น ข้อมูลจากนักวิจัยในครั้งนี้ได้มาจากการทดสอบกับหนู โดยพบการยับยั้งการทำงานของฮอร์โมนแอนโดรเจน (androgens) ฮอร์โมนจากอวัยวะเพศที่ประกอบไปด้วยเทสโทสเตอโรน (testosteron) ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมลักษณะเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเพศชายในช่วงวัยรุ่น ผลวิจัยนี้ยืนยันว่าหากมีการสกัดกั้นฮอร์โมนดังกล่าวจะทำให้สัตว์มีปัญหา ด้านการเจริญพันธุ์

โดยกลุ่มเคมีที่สามารถยับยั้งฮอร์โมนดังกล่าวได้ ปัจจุบันถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในผลิตภัณฑ์หลายอย่างโดยเฉพาะ เครื่องสำอาง พลาสติก และผลิตภัณฑ์สิ่งทอสำหรับใช้ในครัวเรือน ...แม้จะไม่ได้เป็นการทดลองในคน แต่รู้ไว้ใช่ว่า และพยายามหลีกเลี่ยงได้ ก็น่าจะดีกว่าลูกน้อยของเรานะคะ...

ข้อมูลจาก สสส.