Menu PSTIP

วัคซีนเรื่องสำคัญของแม่ท้อง

วัคซีนเรื่องสำคัญของแม่ท้อง

วัคซีนเรื่องสำคัญของแม่ท้อง

วัคซีนเรื่องสำคัญของแม่ท้อง

ผู้หญิงที่กำลังเตรียมตัววางแผนว่าจะตั้งครรภ์ ควรมีการปรึกษาคุณหมอ ถึงวิธีการเตรียมความพร้อมให้กับร่างกาย ซึ่งการตรวจร่างกายก่อนการตั้งครรภ์ เป็นเหมือนการเช็กร่างกายก่อนว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน การได้รับวัคซีนที่จำเป็นก่อนเริ่มตั้งครรภ์ จะสามารถป้องกันการติดเชื้อในระหว่างตั้งครรภ์ได้ และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากแม่สู่ลูก ดังนั้นก่อนการตั้งครรภ์ควรปรึกษาคุณหมอ เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับการได้รับวัคซีนแต่ละชนิด ที่มีความจำเป็น และควรได้ฉีดวัคซีนก่อนการตั้งครรภ์

Pre-Conception Check upคือ การตรวจสุขภาพก่อนการตั้งครรภ์ ซึ่งผู้หญิงทุกคนควรให้ ความสำคัญกับเรื่องของการตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ ทั้งนี้ก็เพื่อการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์ตลอด 40 สัปดาห์ วัคซีนที่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะได้รับก่อนการตั้งครรภ์ประมาณ 3 เดือน คือ วัคซีนป้องกันโรคหัด หัดเยอรมันและอีสุกอีใส (การได้รับฉีดวัคซีนทั้งหมดจะต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจจากแพทย์ผู้ดูแลก่อนเท่านั้น)

เมื่อร่างกายคุณมีความเสี่ยงกับ 3 โรคนี้ แต่คุณไม่ได้รับวัคซีน RMC จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อคุณตั้งครรภ์ !

  • หากมีการติดเชื้อหัดเยอรมัน (Rubella) ขณะตั้งครรภ์ สามารถเกิดความเสี่ยงต่อการแท้งคุกคาม หรือทารกเกิดการพิการแต่กำเนิดได้
  • หากมีการติดเชื้อหัด (Measles) ขณะตั้งครรภ์ อาจมีผลให้คลอดทารกก่อนกำหนด หรือเกิดการแท้งคุกคามได้
  • หากมีการติดเชื้ออีสุกอีใส (Chickenpox หรือVaricella) ในขณะตั้งครรภ์ อาจเสี่ยงต่อการเกิดทารกที่มีอวัยวะผิดปกติหลังคลอด และเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อน เช่น การเกิดโรคปอดบวม ในขณะที่คุณแม่กำลังตั้งครรภ์

การเจ็บป่วยขณะตั้งครรภ์ มักเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ยิ่งเวลาที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ร่างกายก็จะปรับตัวไม่ทัน ทำให้ป่วยเป็นโรคไข้หวัดธรรมดา หรือหนักสุดก็ไข้หวัดใหญ่ หากในคนปกติยังสามารถที่จะรับมือได้ เพียงแค่นอนพักผ่อนให้เพียงพอ หรือหายามาทานเพื่อรักษาอาการให้ดีขึ้น แต่ในหญิงตั้งครรภ์อาจทำได้ยาก เพราะการทานยาในบางครั้งก็อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อทารกในครรภ์ได้

  • วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดนี้ และอยู่ในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดวัคซีนชนิดนี้ในขณะตั้งครรภ์ เพราะถ้าติดเชื้อในขณะตั้งครรภ์อาจเกิดอันตราย และเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงต่อทารกในครรภ์ได้
  • วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ไอกรน และบาดทะยัก สำหรับผู้หญิง ที่เตรียมตัวจะตั้งครรภ์ สามารถฉีดกระตุ้นอย่างน้อย 1 เดือนก่อนเริ่มตั้งครรภ์
  • วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสตับอักเสบเอจะติดต่อผ่านกันได้ง่ายๆ ทางนํ้าลาย เช่น การดื่มนํ้าแก้วเดียวกัน หรือเวลาทานอาหารไม่ใช่ช้อนกลาง ในคุณแม่ตั้งครรภ์หากติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอ เชื้อจะสามารถแพร่เข้าสู่ทารกในครรภ์ และอาจส่งผลกระทบถึงขั้น ร้ายแรง
  • วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบบีสามารถติดต่อกันได้ โดยผ่านทางโลหิต การมีเพศสัมพันธ์ การใช้เข็มฉีดยา เชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถติดจากแม่สู่ทารกได้ในขณะตั้งครรภ์ การได้รับการตรวจเลือดก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อตรวจดูว่าร่างกายมีพาหะของเชื้อไวรัสตับอัก เสบบีหรือไม่ หากมีความเสี่ยงแพทย์จะแนะนำให้ได้รับการฉีดวัคซีน

วัคซีนป้องกันโรคปอดบวมจากเชื้อนิวโมคอคคัส เป็นเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคปอดบวม รวมทั้งโรคหูชั้นกลางอักเสบ และโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งก่อนการเริ่มตั้งครรภ์ ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดบวม จากเชื้อนิวโมคอดคัส ตามที่แพทย์ได้แนะนำ เพื่อป้องกันการเกิดโรค

ขอขอบคุณ นิตยสารบันทึกคุณแม่ ฉบับ March 2013