Menu PSTIP

นมแม่กับวันหมดอายุ

นมแม่กับวันหมดอายุ

นมแม่กับวันหมดอายุ

นมแม่กับวันหมดอายุ

คุณค่าอาหารในนมแม่ไม่มีวันหมดค่ะ พอลูกโตหน่อยคุณแม่จะสังเกตเห็นนมแม่ดูใสไม่ข้นเหมือนตอนเขายังเล็ก แต่จะปรับเปลี่ยนไปตามอายุของลูก เวลาผ่านไปนมแม่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกมากขึ้นแต่ไขมันกับคาร์โบไฮเดรตลดน้อยลง เพราะลูกได้รับจากอาหารอื่นด้วย อาหารที่คุณแม่ป้อนช่วยให้ลูกเติบโต ถ้าถามว่าสามารถให้นมลูกได้นานแค่ไหน คนรุ่นก่อนๆ ลูกโตกลับจากโรงเรียนก็ยังให้กินนมแม่กันอยู่ค่ะ

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสาร Modern Mom ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต