Menu PSTIP

ท้องเล็กไม่ได้หมายถึงครรภ์ผิดปกติ

ท้องเล็กไม่ได้หมายถึงครรภ์ผิดปกติ

ท้องเล็กไม่ได้หมายถึงครรภ์ผิดปกติ

ท้องเล็กไม่ได้หมายถึงครรภ์ผิดปกติในการนับอายุครรภ์จะเริ่มนับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย และสูติแพทย์จะนับเป็นสัปดาห์โดยถือว่า 4 สัปดาห์หรือ 28 วันเป็น 1 เดือน ดังนั้น 1 เดือนของอายุครรภ์ของสูติแพทย์จึงเท่ากับ 1 เดือนของคนทั่วไป ดังนั้น สูติแพทย์จึงนิยมกำหนดอายุครรภ์เป็นสัปดาห์ ไม่นิยมนับเป็นเดือน เพื่อป้องกันความสับสนในการนับอายุครรภ์ โดยปกติหากอายุครรภ์ 6 เดือนหรือ 24 สัปดาห์ระดับยอดของมดลูกจะอยู่ที่ระดับ ? เหนือสะดือ โดยการเจริญเติบโตของทารกในระยะแรกของการตั้งครรภ์จะเป็นไปอย่างช้าๆ รวมถึงการเพิ่มของน้ำหนักตัวของแม่ที่ตั้งครรภ์ด้วย จึงอาจจะคลำมดลูกได้ยากเนื่องจากมีขนาดเล็ก

ช่วงหลังของการตั้งครรภ์จะมีการเพิ่มขนาดของมดลูกและน้ำหนักตัวของแม่ที่ ตั้งครรภ์มากขึ้น จึงมักสังเกตการโตของยอดมดลูกได้ชัดเจนกว่าอายุครรภ์น้อยๆ หากคุณหมอที่ดูแลบอกว่าปกติคงไม่น่าจะกังวลใจ เพราะหากการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ไม่สัมพันธ์กับอายุครรภ์ คุณหมอมักจะพิจารณาตรวจสอบอายุครรภ์ที่แน่นอนโดยใช้อัลตร้าซาวนด์ ยิ่งถ้าตรวจในช่วงอายุครรภ์น้อย ยิ่งมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการตรวจในช่วงท้ายของการตั้งครรภ์หรือไตรมาส ที่ 3 กรณีที่ขนาดตัวทารกในครรภ์มีขนาดน้อยกว่าอายุครรภ์ ถือเป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งของการตั้งครรภ์ ซึ่งส่วนใหญ่มักมีปัญหาจากการทำงานของรกไม่ปกติทำให้การส่งผ่านอาหารไปยัง ทารกในครรภ์ได้น้อยกว่าปกติ ทำให้ทารกมีการเจริญเติบโตช้าและมีขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับอายุครรภ์ ภาวะนี้มักมีความเสี่ยงของทารกสูงกว่าการตั้งครรภ์ปรกติ

ข้อมูลจากนิตยสาร ModernMom : Nov.2007