Menu PSTIP

การดูแลเบื้องต้นสำหรับหญิงตั้งครรภ์

การดูแลเบื้องต้นสำหรับหญิงตั้งครรภ์

การดูแลเบื้องต้นสำหรับหญิงตั้งครรภ์

การดูแลเบื้องต้นสำหรับหญิงตั้งครรภ์ในขณะตั้งครรภ์คุณแม่มือใหม่ส่วนมากมักจะมีความกังวลเกี่ยวกับอาหารที่กิน เข้าไปว่าจะมีพลังงานและสารอาหารถูกต้องและเพียงพอหรือไม่ วิธีการง่าย ๆ ที่จะช่วยให้คุณแม่มือใหม่ทั้งหลายสามารถประเมินตนเองได้ ก็คือ

1. ควรรับประทานอาหารให้ครบทุกกลุ่ม และมีปริมาณเพียงพอ คือหญิงตั้งครรภ์ต้องกินอาหารเพิ่มจากเดิม หากไม่เคยดื่มนมตามปกติก็ควรดื่มนม โดยดื่มนมวันละ 1-2 แก้ว หรือถ้าดื่มนมอยู่แล้ววันละ 1 แก้ว ก็ เพิ่มขึ้นอีก 1 แก้ว และอาจจะกินอาหารอื่น ๆ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่น ข้าวอีก 1 ทัพพี เนื้อสัตว์ อีก 1 ช้อน

2. การชั่งน้ำหนัก ในช่วง 1-3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ แม่มักจะมีอาการแพ้ท้อง ทำให้กินอาหารไม่ค่อยได้ และทารกก็ยังเติบโตช้า น้ำหนักตัวของบางคนจึงยังไม่เปลี่ยนแปลง แต่หลังจาก 3 เดือนไปแล้ว แม่ก็จะเริ่มกินได้น้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้น เดือนละประมาณ 1.5 กิโลกรัม

3. อาการผิดปกติทางร่างกาย หากในขณะตั้งครรภ์มีอาการผิดปกติ เช่น มือเท้าบวม , หน้ามืดเป็นลม , เป็นตะคริว , ปวดท้อง หรือมีเลือดออกกระปริบประปรอย ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้ ควรปรึกษาแพทย์ทันที

4. การกินยา หากแพทย์สั่งให้กินวิตามิน แร่ธาตุหรือยาอื่น ๆ ก็ควรจะกินให้ ครบถ้วน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข