Main Menu

ยิ่งอภัยสุขภาพยิ่งดี

ยิ่งอภัยสุขภาพยิ่งดี

ยิ่งอภัยสุขภาพยิ่งดี

ยิ่งอภัยสุขภาพยิ่งดี

ผู้หญิงที่เจ้าคิดเจ้าแค้น นอกจากจะทำให้ตัวเองเสียภาพพจน์กลายเป็นนางอิจฉาในละครแล้ว ยังจะทำให้สุขภาพตัวเองแย่ลงด้วย เรื่องนี้คอนเฟิร์มโดยวารสารสุขภาพของคลินิกหญิงเมโย ซึ่งเป็นคลินิกชื่อดังของสหรัฐฯ ในวารสารบอกว่า เวลาที่เราคิดอาฆาตโกรธหรือแค้นใครจะไปกระตุ้นให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคระบบประสาทขึ้นกับตัวเราเอง โดยเฉพาะความอาฆาตจะทำให้ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น กล้ามเนื้อก็จะเกร็ง เครียดและขาดการควบคุมตัวเอง แต่เมื่อไรที่ยอมให้อภัย ความรู้สึกเหล่านี้ก็จะหมดไปและร่างกายก็จะกลับสู่สภาพปกติ แสดงว่าการโกรธแค้นคนอื่นก็คือการทำร้ายตัวเอง...ถ้าสาวๆ เกลียดใครจนปล่อยวางไม่ลง ก็คิดซะว่าคนๆ นั้นไม่มีค่าพอที่จะให้เรายอมเสียสุขภาพเพื่อเขาก็แล้วกัน เพราะความเกลียดน่ะไม่เคยให้คุณกับใครหรอก

ขอขอบคุณ ที่มา : spicy ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต