Menu PSTIP

ความรักหวานชื่นก็มีประโยชน์เหมือนกันนะ

ความรักหวานชื่นก็มีประโยชน์เหมือนกันนะ

ความรักหวานชื่นก็มีประโยชน์เหมือนกันนะ

ความรักหวานชื่นก็มีประโยชน์เหมือนกันนะ

นักวิจัยพบว่าคู่สามี-ภรรยา สูงอายุ ที่อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข จะลดอัตราการเป็นโรคจิตเสื่อมและอัลไซเมอร์ลงได้มาก เมื่อเทียบกับคู่ที่หย่าร้าง, แยกกันอยู่หรือเสียชีวิต นั่นเป็นเพราะไลฟ์สไตล์ของชีวิตคู่ที่ต้องมีการพบปะ, แลกเปลี่ยน, ตัดสินใจ, ช่วยกันแก้ปัญหา,ยอมรับในความคิดและความเป็นอยู่ของอีกฝ่าย สิ่งเหล่านี้ทำให้จิตใจและสมองมีการคิดและไม่หยุดนิ่ง ส่งผลให้ไม่เป็นโรคดังกล่าว

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสารเรื่องผู้หญิง ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต