Menu PSTIP

การถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์

การถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์

การถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์

การถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์

สาวๆ ที่ทำงานในออฟฟิศมักต้องใช้สายตาจ้องอยู่กับคอมพิวเตอร์นานๆ ทุกวัน ทำให้สายตาเกิดความเหนื่อยล้า และร้อยละ 50 ของผู้ใช้คอมพิวเตอร์มีอาการปวดตา ตามัว ตาแห้ง สายตาล้า และปวดศีรษะรวมทั้งมีอาการอื่นๆ เช่น ปวดเมื่อยคอและหลังดังนั้นเพื่อเป็นการรักษาดวงตาให้ใช้งานได้ดีกับเราได้นานๆ จึงมีวิธีการถนอมดวงตาดีๆ มาฝากค่ะ

  • ปรับความสว่างของห้องให้เหมาะสมกับสายตา ควรปิดไฟบางดวงที่ทำการรบกวนการทำงาน เพราะปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากความสว่างที่มากเกินไป ควรใช้มู่ลี่เพื่อปรับแสงจากหน้าต่างให้ผ่านได้เพียงบางส่วน และไม่ให้เข้าตาโดยตรง หลีกเลี่ยงการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีผิวสะท้อน เช่น โต๊ะสีขาว ควรใช้วัสดุที่มีผิวด้านที่สะท้อนแสงไม่มากจะดีกว่า
  • จัดวางคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสม ให้บริเวณหน้าต่างอยู่ทางด้านข้างของจอคอมพิวเตอร์ เพื่อลดแสงตกสะท้อนบนหน้าจอ ควรจัดให้มีระยะห่างระหว่างจอภาพกับตัวเราประมาณ 50-70 ซม. จัดระดับจอภาพจากจุดศูนย์กลางของจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ต่ำกว่าระดับสายตาประมาณ 4-9 นิ้ว ไม่ควรให้จอภาพอยู่สูงหรือต่ำเกินไป
  • เลือกใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ เวลาพิมพ์งาน ควรเลือกใช้ขนาดของตัวอักษรที่ใหญ่พอ และปรับความเข้มของตัวอักษรให้มากขึ้น ซึ่งขนาดตัวอักษรและความเข้มที่เหมาะสมจะสังเกตได้ในระยะห่างเป็น 3 เท่าของระยะที่นั่งทำงานหรือเลือกใช้จอคอมพิวเตอร์ชนิด LCD ซึ่งจะช่วยถนอมสายตาได้ดีกว่าจอแบบเก่า
  • เลือกใช้แว่นที่เหมาะสมกับการใช้คอมพิวเตอร์ ควรเลือกใช้เลนส์สีเขียวอ่อน ที่ช่วยให้สบายตาภายใต้แสงจากหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ และเพื่อลดแสงสะท้อนจากจอภาพ โดยเลือกแว่นตาที่มีกำลังขยายสำหรับระยะ 50-70ซม. ซึ่งค่ากำลังของเลนส์ดังกล่าวจะแตกต่างจากเลนส์อ่านหนังสือ หรือเลนส์มองใกล้ทั่วไป
  • กระพริบตาให้ถี่ขึ้น ป้องกันอาการตาแห้ง เนื่องจากมีสมาธิขณะทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ ทำให้อัตราการกะพริบตาลดลงจาก 20-22 ครั้งต่อนาที เหลือเพียง 6-8 ครั้งต่อนาที หรืออาจใช้น้ำตาเทียมหยอดตา เพื่อช่วยเพิ่มความชุ่มชื้น

พักสายตา ทุกๆ ชั่วโมง ควรเปลี่ยนอิริยาบถ หรือลุกขึ้นยืดเส้นยืดสายบ้าง เพื่อพักสายตาและป้องกันอาการปวดเมื่อยจากการใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสารเรื่องผู้หญิง ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต