Menu PSTIP

กลวิธีคลายเครียดทำได้ไม่ยากอย่างที่คิด

กลวิธีคลายเครียดทำได้ไม่ยากอย่างที่คิด

กลวิธีคลายเครียดทำได้ไม่ยากอย่างที่คิด

กลวิธีคลายเครียดทำได้ไม่ยากอย่างที่คิด

เชื่อว่าคนเราทุกคนย่อมมีความเครียด จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และปัญหา ซึ่งแต่ละคนย่อมมีความเครียดในระดับที่แตกต่างกัน ซึ่งความเครียดส่วนใหญ่มักเกิดจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิต เช่น ปัญหาการเงิน ปัญหาการงาน ปัญหาครอบครัว ปัญหาการเรียน ปัญหาสุขภาพ เป็นต้น แต่เราจะสามารถจัดการกับปัญหาและความเครียดนั้นได้อย่างไรนั้น เริ่มต้นได้ง่ายๆ ดังนี้

  • อย่าแก้ปัญหาด้วยอารมณ์ ต้องใช้เหตุผลค่อยๆ หาสาเหตุในการแก้ปัญหา ต้องแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยตนเอง
  • อย่าคิดแต่จะพึ่งคนอื่น หรือโยนความผิดให้คนอื่น
  • นอกจากนี้อย่าคิดโทษตัวเองหรือหนีปัญหาเด็ดขาด หากยังแก้ปัญหาด้วยวิธีต่างๆ เหล่านี้ ทำอย่างไรความเครียดก็ไม่หายไปจากชีวิต เพราะฉะนั้นอันดับแรกหมั่นสังเกตความผิดปกติทางร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมที่เกิดจากความเครียด
  • เมื่อรู้ตัวว่าเครียดจากปัญหาใดให้พยายามแก้ปัญหานั้นให้ได้โดยเร็ว และควรเรียนรู้การปรับเปลี่ยนความคิดจากแง่ลบให้เป็นแง่บวก
  • สุดท้ายผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีที่คุ้นเคย เช่นอาจจะหาหนังสือมาอ่าน ไปเที่ยวเปลี่ยนบรรยากาศรับลมเย็นๆ ดูบ้าง ปิดสวิตช์งดรับข่าวสารที่จะทำให้เครียดกับเรื่องมากมาย ให้เวลากับตัวเองเยอะๆ เชื่อว่าคุณก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสารเรื่องผู้หญิง ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต