Menu PSTIP

วิธีป้องกันกระทะไหม้

วิธีป้องกันกระทะไหม้

วิธีป้องกันกระทะไหม้

วิธีป้องกันกระทะไหม้

กระทะเมื่อใช้ไปนานๆ คุณแม่บ้านก็จะสังเกตว่า กระทะก็จะดำและไหม้ได้นะคะ ทีนี้เราสามารถป้องกันได้คือ เมื่อซื้อกระทะมาใหม่ๆ ให้เอากระทะไปตั้งไฟแล้วเทน้ำส้มลงไปนิดนึงค่ะ ทิ้งให้เดือดประมาณ 10 นาที เพียงแค่นี้ก็จะไม่ทำให้กระทะไหม้และดำแล้วล่ะ

คุณแม่บ้านทั้งหลายลองไปทำกันดูนะคะ จะได้ยืดเวลาการใช้งานของกระทะไปได้นานๆ ค่ะ ประหยัดค่าใช้จ่ายไปในตัวด้วยขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสารเรื่องผู้หญิง ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต