Menu PSTIP

แมกนีเซียมลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน

แมกนีเซียมลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน

แมกนีเซียมลดความเสี่ยงโรคเบาหวาน

แมกนีเซียมลดความเสี่ยงโรคเบาหวานแมกนีเซียมเป็นอีกหนึ่งธาตุอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายแต่มีใครรู้บ้างว่านอกจากนั้นแล้ว มันยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได้ด้วย วันนี้เราจะไปติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวกันค่ะ

จากการศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบว่าการรับประทานถั่ว ธัญพืช ผักใบเขียว และอาหารจากพืชอื่นๆ ที่อุดมไปด้วยธาตุแมกนีเซียม อาจช่วยป้องกันโรคเบาหวานได้ยิ่งรับประทานอาหารที่มีแมกนีเซียมมาก ก็ยิ่งจะให้ผลในการป้องกันและลดความเสี่ยงของการป่วยเป็นโรคเบาหวานชนิด 2 ในระยะยาว อย่างเห็นได้ชัด

มาว่ากันต่อด้วยวิธีการกินอย่างไรหลีกเลี่ยงหัวใจอ่อนกำลัง โดยภาวะหัวใจอ่อนกำลัง หรือภาวะหัวใจล้มเหลว พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมีความดันโลหิตสูงมานานและควบคุมได้ไม่ค่อยดี ซึ่งการควบคุมภาวะความดันโลหิตสูงนอกเหนือจากการใช้ยาแล้ว การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมควบคู่กับการควบคุมน้ำหนักก็ช่วยควบคุมความดันโลหิตสูงได้ อย่างไรก็ตาม อาหารที่มีรสเค็มจัด เป็นอาหารที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดันโลหิตสูง เพราะทำให้น้ำขังในอวัยวะต่างๆ ของร่างกายและการตามมาของภาวะหัวใจอ่อนกำลัง จนถึงหัวใจล้มเหลวในที่สุดได้ ดังนั้นวิธีการปฏิบัติตัวขั้นแรกคือ หลีกเลี่ยงอาหารแปรรูปทุกชนิด ก็จะช่วยลดความเค็มหรือโซเดียมจากอาหารได้

อีกทั้งมีการแนะนำให้บริโภคธัญพืชและผลิตภัณฑ์
เนื้อปลา เนื้อไก่ และถั่วต่างๆ ซึ่งลักษณะของอาหารนี้อุดมไปด้วยแร่ธาตุแมกนีเซียม โปแตสเซียม แคลเซียม และใยอาหาร ที่จะทำให้สุขภาพดี ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจได้ด้วย

สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการเลือกแต่สิ่งดีๆ ให้กับตัวเองนะคะ และเรื่องของสุขภาพก็เหมือนกัน เลือกรับแต่สิ่งดีๆ แล้วสุขภาพที่ดีจะไปไหนได้

ขอขอบคุณ นิตยสารเรื่องผู้หญิง ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต