Menu PSTIP

อาหารสำเร็จรูปไม่ดีต่อหัวใจ

อาหารสำเร็จรูปไม่ดีต่อหัวใจ

อาหารสำเร็จรูปไม่ดีต่อหัวใจ

อาหารสำเร็จรูปไม่ดีต่อหัวใจคุกกี้ ขนมปัง ฮอตดอก และอาหารอีกหลายชนิดที่ถูกแปรรูปเพื่อสะดวกแก่การรับประทาน แต่คุณรู้หรือไม่ว่า อาหารเหล่านี้จะอุดมไปด้วยไขมันแปรรูปที่อันตรายต่อหลอดเลือดหัวใจ จึงควรหลีกเลี่ยงเพื่อสุขภาพ แต่ถ้าอยากรับประทานให้รับประทานปริมาณน้อยหรือครั้งคราว อยากรู้ว่าอาหารเหล่านั้นมีไขมันแปรรูปหรือไม่สังเกตคำว่า Hydrogenated หรือ Partial Hydrogenated

ขอขอบคุณ นิตยสารเรื่องผู้หญิง ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต