Menu PSTIP

น้ำพริกตาแดงต้านสารอนุมูลอิสระต้านโรค

น้ำพริกตาแดงต้านสารอนุมูลอิสระต้านโรค

น้ำพริกตาแดงต้านสารอนุมูลอิสระต้านโรค

น้ำพริกตาแดงต้านสารอนุมูลอิสระต้านโรค

น้ำพริกตาแดงอาหารบ้านๆ ที่ใครๆ ก็รู้จักแต่จะมีสักกี่คนที่ทราบถึงสรรพคุณในการต้านอนุมูลอิสระและต้านโรคของน้ำพริกชนิดนี้ วันนี้เราจึงมีข้อมูลดีๆ ของน้ำพริกตาแดงถ้วยนี้มาบอกต่อกันค่ะ

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการศึกษาพบสารต้านอนุมูลอิสระใน "น้ำพริกตาแดง" ต้านการเกิดออกซิเดชั่นของไขมันและต้านการอักเสบ

น้ำพริกตาแดงเป็นอาหารไทยที่ได้รับความนิยมมาแต่ช้านาน เป็นอาหารที่ใช้เครื่องเทศและสมุนไพรสดหลายชนิดเป็นส่วนประกอบ งานวิจัยนี้ใช้น้ำพริกตาแดงตำรับสุขภาพสูตรของสถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ซึ่งมีปริมาณโซเดียมต่ำ นำมาศึกษาปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ จากนั้นนำมาทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในหลอดทดลอง โดยใช้ 3 วิธีทดสอบทางวิทยาศาสตร์ พบว่า น้ำพริกตาแดงตำรับสุขภาพมีสารเบต้าแคโรทีนและลูทีนอยู่สูง และสามารถต้านอนุมูลอิสระได้อย่างมีประสิทธิภาพดีจากนั้นนำน้ำพริกตามาทำให้แห้ง แล้วนำไปทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านออกซิเดทีฟสเตรส และฤทธิ์ต้านการอักเสบในร่างกายของหนูทดลอง ที่ได้รับการเหนี่ยวนำด้วยควันบุหรี่ ผลการศึกษาพบว่าหนูกลุ่มที่ได้รับควันบุหรี่และได้รับอาหารผสมน้ำพริกตาแดง 1 หน่วย และ 2 หน่วย เป็นเวลา 2 เดือน สามารถต้านสารอนุมูลอิสระและการเกิดออกซิเดชั่นของไขมันได้ดีกว่า กลุ่มที่ได้รับควันบุหรี่อย่างเดียว ในขณะที่เอนไซม์ที่ทำหน้าที่ต้านสารอนุมูลอิสระในร่างกาย มีค่าเพิ่มขึ้น เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ได้รับควันบุหรี่อย่างเดียวและกลุ่มควบคุม นอกจากนี้ ระดับการหลั่งของโปรตีน ในเลือดซึ่งเป็นตัวชี้วัดการอักเสบ ในหนูกลุ่มที่ได้รับควันบุหรี่และได้รับอาหารผสมน้ำพริกตาแดง 2 หน่วยต่อวัน มีค่าต่ำกว่าหนูกลุ่มที่ได้รับควันบุหรี่อย่างเดียว

การทดลองนี้ได้ให้หนูปกติที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ กินอาหารหนูผสมน้ำพริกตาแดง 2 หน่วยต่อวัน พบว่า ร่างกายของหนูมีความสามารถต้านสารอนุมูลอิสระดีขึ้น และ ไม่พบว่า มีการอักเสบเกิดขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม

สรุปได้ว่าน้ำพริกตาแดงประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ที่สามารถต้านอนุมูลอิสระทั้งในหลอดทดลองและในร่างกายของหนู นอกจากนี้ยังสามารถลดการอักเสบจากการได้รับควันบุหรี่อีกด้วย การบริโภคอาหารไทยซึ่งน้ำพริกตาในสำรับทุกวัน น่าจะช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกิดจากสารอนุมูลอิสระได้

รู้อย่างนี้แล้วมื้อเย็นอย่าลืมนึกถึงน้ำพริกตาแดงสักถ้วยนะคะ กินคู่กับข้าวสวยและผักเคียง รับรองว่านอกจากอร่อยแล้วยังห่างไกลโรคภัยอีกด้วยคะ

ขอขอบคุณ ที่มา : สถาบันโภชนาการ ม.มหิดล ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต