Main Menu

น้ำตาลทำให้เสพติดได้

น้ำตาลทำให้เสพติดได้

น้ำตาลทำให้เสพติดได้

น้ำตาลทำให้เสพติดได้

น้ำตาลทำให้เสพติดได้ แถมยังเมามายแบบคนเสพติดโคเคน

นักวิทยาศาสตร์บอกเตือนว่า ถ้าหากกินน้ำตาลมาก อาจจะทำให้ เกิดเสพติด และเป็นอันตรายถึงแก่ ชีวิตเหมือนกับยาเสพติดได้ เนื่องจากได้หลักฐานว่าหนูที่ทดลองให้ กินน้ำตาลมากๆ อาจทำให้สมองวิปลาส เหมือนกับผู้ติดยาเสพติด

นักประสาทวิทยาของสถาบันประสาทวิทยาปรินซ์ตัน ของสหรัฐฯแจ้งว่า หนูที่โดนถูกให้กินน้ำตาลเมื่อยามหิวๆ มาก จะมีอาการอย่างที่เรียกได้ว่า เมาน้ำตาล และมันสมองจะแปรเปลี่ยนไป เหมือนเกิดจากสิ่งเสพติด เช่น โคเคน มอร์ฟีน และนิโคติน

"การอยากยาและเกิดเป็นซ้ำๆ เป็นอาการสำคัญของการเสพติด ซึ่งแสดงให้เห็นในหนูที่ถูกจับให้กินน้ำตาลมากๆ".

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสาร Spicy ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต