Menu PSTIP

ตะไคร้ช่วยยับยั้งมะเร็งลำไส้

ตะไคร้ช่วยยับยั้งมะเร็งลำไส้

ตะไคร้ช่วยยับยั้งมะเร็งลำไส้

ตะไคร้ช่วยยับยั้งมะเร็งลำไส้

ตะไคร้นอกจากจะเพิ่มรสชาติให้กับอาหารจานต่างๆ แล้วยังมีสรรพคุณช่วยป้องกันโรคมะเร็ง ซึ่งได้รับการยืนยันจากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าตะไคร้สกัดสามารถยับยั้งอาการเริ่มแรกที่นำไปสู่โรคมะเร็งลำไส้ได้คือหลุมในลำไส้และการผิดเพี้ยนของดีเอ็นเอ

การรักษาอาการเหล่านี้จะส่งผลดีแก่คนไข้มาก เพราะเป็นการรักษาก่อนที่เนื้อร้ายจะก่อตัว ซึ่งสามารถยับยั้งได้มากถึงร้อยละ 60 และนักวิจัยยังตั้งสมมติฐานอีกว่าตะไคร้อาจมีผลยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แบคทีเรียในลำไส้ ทำให้ร่างกายดูดซึมสารก่อมะเร็งน้อยลงได้ด้วย

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสารเรื่องผู้หญิง ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต