Menu PSTIP

ดื่มไวน์แดง ป้องกันมะเร็งร้าย

ดื่มไวน์แดง ป้องกันมะเร็งร้าย

 

ดื่มไวน์แดง ป้องกันมะเร็งร้าย

ดื่มไวน์แดง ป้องกันมะเร็งร้าย

ในไวน์แดงจะมีสารที่ชื่อว่า เรสเวราทรอล ซึ่งสารนี้เองที่จะช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็ง อีกทั้งยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพของหัวใจอีกด้วยค่ะ

จากผลการวิจัยกับหนูทดลอง พบว่าหนูที่กินไวน์แดงเข้าไปถึงร้อยละ 48 มีเซลล์มะเร็งหยุดการเติบโต หรือเติบโตช้าลงเมื่อเทียบกับหนูที่ไม่ได้กิน

สารเรสเวราทรอลนี้ไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะผู้ชายเท่านั้นนะคะ แต่ในผู้หญิงที่ได้รับสารนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมได้อีกด้วย

การดื่มที่เหมาะสมต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ คือ ผู้ชายควรดื่มไวน์แดงโดยเฉลี่ยวันละ 2 แก้ว ส่วนผู้หญิงวันละ 1 แก้ว นอกเหนือจากนั้นก็ควรรับประทานผัก ผลไม้ที่มีประโยชน์ เช่น องุ่น, ราสเบอร์รี่, บลูเบอร์รี่ หรือถั่วเปลือกแข็ง ฯลฯ เป็นต้น

ขอขอบคุณ นิตยสาร เรื่อง ผู้หญิง