Menu PSTIP

ดื่มน้ำเย็นจัดไม่ดีต่อสุขภาพ

ดื่มน้ำเย็นจัดไม่ดีต่อสุขภาพ

ดื่มน้ำเย็นจัดไม่ดีต่อสุขภาพ

ดื่มน้ำเย็นจัดไม่ดีต่อสุขภาพใครจะคิดล่ะคะว่าน้ำเย็นๆ ที่ดื่มแล้วชื่นใจจะกลายเป็นการส่งผลร้ายต่อร่างกายของเราเสียเอง ซึ่งเมื่อเราดื่มน้ำเย็นจัดลงไปจะทำให้เส้นเลือดบริเวณระบบทางเดินอาหารหดตัว เซลล์จึงต้องทำงานหนักขึ้นเป็นผลให้เกิดอาการจุกหน้าอกได้ ทั้งนี้การดื่มน้ำที่ถูกต้องคือควรดื่มน้ำที่มีอุณหภูมิเดียวกับอุณหภูมิห้อง และเพื่อสุขภาพที่ดีต้องดื่มให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย หรือวันละ 8-10 แก้วค่ะ

ขอขอบคุณ นิตยสารเรื่องผู้หญิง