Menu PSTIP

2 ท่า 2 นาที เอ็กเซอร์ไซส์ทุกวันให้ตาสวย

2 ท่า 2 นาที เอ็กเซอร์ไซส์ทุกวันให้ตาสวย

2 ท่า 2 นาที เอ็กเซอร์ไซส์ทุกวันให้ตาสวย

2 ท่า 2 นาที เอ็กเซอร์ไซส์ทุกวันให้ตาสวย

ถึงตาคุณจะไม่กลมโตมาตั้งแต่เกิดแต่คุณก็ทำให้มันสวยน่ามองขึ้นได้ ด้วยการออกกำลังกายกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตรอบๆ ดวงตาเป็นประจำ

ท่าที่ 1 นอนราบกับพื้น กดนิ้วกลางของทั้งสองมือไว้ที่หว่างคิ้ว ส่วนนิ้วชี้วางไว้บริเวณหัวตา จากนั้นขยิบตาติดต่อกัน 10 ครั้ง แต่ละครั้งต้องลืมตาจ้องไปข้างหน้าก่อนแล้วค่อยขยิบตา เมื่อครบจำนวน 10 ครั้ง จึงเปลี่ยนมาหลับตาให้แน่นที่สุดนับ 1-40 ในใจ แล้วค่อยๆ คลายออกTip : ท่านี้ จะลดอาการตาบวม รอยดำใต้ตา ควรทำวันละ 3 ครั้ง เริ่มจากทันทีที่ตื่นนอน 1 ครั้ง ก่อนแต่งหน้า 1 ครั้ง และตอนกลางวัน (ถ้าทำงานใช้สายตามากจนตาบวม) อีกครั้ง

ท่าที่ 2 นอนราบกับพื้น ใช้สองมือประคองต้นคอไว้ค่อยๆ ยกศีรษะขึ้นจากพื้นประมาณ 30 องศา ขยิบตาเหมือนท่าที่ 1 10 ครั้ง ครบ 10 ครั้งแล้วให้ขยิบตาเหมือนเดิม แต่เวลาหลับตาต้องหลับตาให้แน่นที่สุด ทำอีก 10 ครั้ง จากนั้นยกศีรษะให้สูงจากพื้นอีกครึ่งนิ้ว แล้วขยิบตาแบบหลับตาแน่นอีก 10 ครั้ง

Tip : การค่อยๆ ยกศีรษะให้สูงขึ้นทีละระดับจะเพิ่มความยากให้กล้ามเนื้อตาต้องทำงานหนักขึ้น อาการตาบวมก็จะหายไปเร็วขึ้นด้วย

ขอขอบคุณ ที่มา : นิตยสาร Spicy ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต