Main Menu

เดินวิ่ง บำรุงสมอง

เดินวิ่ง บำรุงสมอง

เดินวิ่ง บำรุงสมอง

เดินวิ่ง บำรุงสมอง

ไม่ เพียงแต่การเดินและการวิ่งจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและกระชับกล้ามเนื้อเท่า นั้น ล่าสุดนักวิจัยพบ กิจกรรมนี้ยังสามารถช่วยให้"สมอง" ทำงานได้ดีขึ้น

กรุงเทพธุรกิจ ออนไลน์ : เมื่อไม่นานมานี้ มีข่าวงานวิจัยที่พบว่า การวิ่งนั้นสามารถไปช่วยชะลอกระบวนการแก่ตัวของนักวิ่ง ซึ่งทำให้นักวิ่งนั้นแก่ช้าลง แถมมยังมีอายุที่ยาวนานกว่าผู้ที่ไม่วิ่ง ล่าสุด นักวิจัยก็ได้ค้นพบประโยชน์อีกด้านของการเดินและการวิ่ง นั่นก็คือ ช่วยให้ความจำดีขึ้น กระตุ้นการทำงานของสมอง และกระตุ้นกระบวนการรับรู้ (Cognitive Function) อีกด้วย ดร. Nicola Lautenschlager นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลียได้ทดลองเกี่ยวกับความจำ และสุขภาพสมอง กับกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการศึกษาแบบสุ่มด้วยกลุ่ม

ตัวอย่างขนาดเล็ก กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปจำนวน 85 คน ที่เดินออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงครึ่ง เทียบกับอีกกลุ่มที่ไม่ออกกำลังกายจำนวนเท่ากัน พบว่ากลุ่มที่ออกกำลังกายด้วยการเดินเร็วนั้น ทำแบบทดสอบได้ผลออกมาดีกว่า ทั้งนี้ นักวิจัยไม่แน่ใจถึงสาเหตุที่แท้จริงว่า กิจกรรมการเดินเร็ว และการวิ่งจะช่วยการทำงานของสมองได้อย่างไรแต่สันนิษฐานว่า น่าจะมาจากการไหลเวียนของเลือดในสมองที่ดีขึ้น ขณะที่กลุ่มตัวอย่างออกกำลังกายด้วยการเดินรายงานผลการศึกษาได้เผยแพร่ในวารสาร Journal of the American Medical Association นอกจากนี้ จากการศึกษาของนักวิจัยจากหลายๆสถาบัน ก็ให้ผลออกมาใกล้เคียงกันว่า การออกกำลังกาย (ทั้งการเดิน การวิ่ง หรือกิจกรรมอื่นๆ) ก็ช่วยพัฒนาทั้งกล้ามเนื้อ และสุขภาพของสมอง ทั้งนี้ยังช่วยชะลอโรคความจำเสื่อมเนื่องจากความชรา (dementia) ด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง "สตรีในวัยทอง" การออกกำลังกายยังช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานและควมคุมระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยเพิ่มความมั่นใจในตนเอง ลดความวิตกกังวล และความเครียด ซึ่งไม่ว่ามันจะช่วยบำรุงสมองอย่างที่งานวิจัยกล่าวอ้างหรือไม่ แต่การออกกำลังกายย่อมให้ประโยชน์ไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งต่อคุณแน่นอน

ที่มา : หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ