Main Menu

ออกกำลังกายตอนเย็นเวิร์คที่สุด

ออกกำลังกายตอนเย็นเวิร์คที่สุด

 

ออกกำลังกายตอนเย็นเวิร์คที่สุด

ออกกำลังกายตอนเย็นเวิร์คที่สุด

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายแห่งหนึ่งระบุว่า ช่วงเวลาเหมาะที่สุดในการออกกำลังกายสำหรับคนส่วนใหญ่ราวร้อยละ 90 คือระหว่าง16.00 ถึง 19.00 น. เพราะอุณหภูมิของร่างกายจะเพิ่มสูงสุด กล้ามเนื้อขยายตัว และมีความยืดหยุ่น เป็นช่วงที่ร่างกายมีกำลังมากที่สุด อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตต่ำ ดังนั้นจึงไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักเพื่อออกกำลังกาย ทำให้มีแรงจูงใจอยากออกกำลังกายมากขึ้นและมีแนวโน้มบาดเจ็บน้อยลงค่ะ

สำหรับผู้หญิงนั้นช่วงเวลาออกกำลังกายเหมาะสมที่สุดในแต่ละเดือนคือ ช่วง 7-14 วันหลังไข่ตก เพราะระดับฮอร์โมนโปรเจสเทอโรนจะเพิ่มสูงสุดส่งผลกระทบต่อวิธีที่ร่างกายใช้ไขมันและคาร์โบไฮเดรต นอกจากนั้น หากมีอาการปวดประจำเดือนเป็นประจำ การออกกำลังเป็นประจำแม้ในช่วงที่มีประจำเดือนก็สามารถบรรเทาอาการปวดประจำเดือนได้อีกด้วย

ขอขอบคุณ นิตยสารเรื่องผู้หญิง