กุหลาบมอญ สรรพคุณและประโยชน์ กุหลาบมอญ ชื่อสามัญ Damask rose, Pink damask rose, Summer damask rose, Rose กุหลาบมอญ ชื่อวิทยาศาสตร์ Rosa × damascena Mill. จัดอยู่ในวงศ์กุหลาบ ...

กาหลง สรรพคุณและประโยชน์ กาหลง ชื่อสามัญ Snowy orchid tree, Orchid tree กาหลง ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia acuminata L. จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE) และอยู่ในวงศ์ย่อยราชพฤกษ์ ...

ต้นกลาย สรรพคุณและประโยชน์ กลาย ชื่อวิทยาศาสตร์ Mitrephora keithii Ridl. จัดอยู่ในวงศ์กระดังงา (ANNONACEAE) ต้นกลาย มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า มหาพรม (ประจวบคีรีขันธ์), ...

กร่าง สรรพคุณและประโยชน์ กร่าง ชื่อสามัญ Banyan tree, Bar, East Indian Fig กร่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus benghalensis L. (มักเขียนผิดเป็น Ficus bengalensis L.) จัดอยู่ในวงศ์ขนุน ...

กะเรกะร่อน สรรพคุณและประโยชน์ กะเรกะร่อน ชื่อวิทยาศาสตร์ Cymbidium aloifolium (L.) Sw. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Cymbidium simulans Rolfe[5], Epidendrum aloifolium L.) จัดอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ ...

กระทุ่มบก สรรพคุณและประโยชน์ กระทุ่ม ชื่อสามัญ Wild cinchona กระทุ่ม ชื่อวิทยาศาสตร์ Neonauclea purpurea (Roxb.) Merr. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Anthocephalus chinensis (Lam.) A. Rich. ex Walp.) ...

กระดังงาสงขลา สรรพคุณและประโยชน์ กระดังงาสงขลา ชื่อสามัญ Ilang.-Ilang., Drawf ylang ylang[ กระดังงาสงขลา ชื่อวิทยาศาสตร์ Canangium fruticosum Craib (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Cananga odorata var. fruticosa ...

ปีบทอง สรรพคุณและประโยชน์ ปีบทอง ชื่อสามัญ Tree jasmine ปีบทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ Mayodendron igneum (Kurz) Kurz (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Radermachera ignea (Kurz) Steenis) จัดอยู่ในวงศ์แคหางค่าง ...

กระทงลาย สรรพคุณและประโยชน์ กระทงลาย ชื่อสามัญ Black ipecac, Black oil plant, Black oil tree, Celastrus dependens, Climbing staff plant, Climbing staff tree, Intellect tree กระทงลาย ชื่อวิทยาศาสตร์ Celastrus paniculatus Willd. ...

กรรณิการ์ สรรพคุณและประโยชน์ กรรณิการ์ ชื่อสามัญ Night blooming jasmine, Night jasmine, Coral jasmine กรรณิการ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Nyctanthes arbor-tristis Linn. จัดอยู่ในวงศ์มะลิ (OLEACEAE) ...

กระเบา สรรพคุณและประโยชน์ กระเบา ชื่อสามัญ Chaulmoogra กระเบา ชื่อวิทยาศาสตร์ Hydnocarpus anthelminthicus Pierre ex Laness. ปัจจุบันถูกจัดอยู่ในวงศ์ ACHARIACEAE สมุนไพรกระเบา ...

กระโดน สรรพคุณและประโยชน์ กระโดน ชื่อสามัญ Tummy-wood, Patana oak กระโดน ชื่อวิทยาศาสตร์ Careya arborea Roxb. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Careya sphaerica Roxb. ) จัดอยู่ในวงศ์จิก (LECYTHIDACEAE หรือ ...

เนระพูสีไทย สรรพคุณและประโยชน์ เนระพูสีไทย ชื่อสามัญ Bat flower, Black lily เนระพูสีไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ Tacca chantrieri André ปัจจุบันจัดอยู่ในวงศ์กลอย ...
โหลดเพิ่มเติม ..คลิก0
Shares