คัดเค้า สรรพคุณและประโยชน์ คัดเค้า ชื่อสามัญ Siamese randia คัดเค้า ชื่อวิทยาศาสตร์ Oxyceros horridus Lour. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Randia siamensis (Miq.) Craib) จัดอยู่ในวงศ์เข็ม ...

ต้นคล้า สรรพคุณและประโยชน์ ต้นคล้า ชื่อสามัญ Catathea, Siver catathea คล้า ชื่อวิทยาศาสตร์ Schumannianthus dichotomus (Roxb.) Gagnep. บ้างระบุว่าชื่อวิทยาศาสตร์คือ Donax arundastrum, Lour-Clinogyma dichotoma ...

คนทา สรรพคุณและประโยชน์ คนทา ชื่อวิทยาศาสตร์ Harrisonia perforata (Blanco) Merr. ปัจจุบันจัดอยู่ในวงศ์ส้ม (RUTACEAE) สมุนไพรคนทา มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ขี้ตำตา ...

คราม สรรพคุณและประโยชน์ คราม ชื่อสามัญ Indigo คราม ชื่อวิทยาศาสตร์ Indigofera tinctoria L. จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE) และอยู่ในวงศ์ย่อยถั่ว FABOIDEAE (PAPILIONOIDEAE หรือ ...

ขันทองพยาบาท สรรพคุณและประโยชน์ ขันทองพยาบาท ชื่อวิทยาศาสตร์ Suregada multiflora (A.Juss.) Baill. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Gelonium multiflorum A.Juss.) จัดอยูในวงศ์ยางพารา (EUPHORBIACEAE) ...

คนทีสอทะเล สรรพคุณและประโยชน์ คนทีสอทะเล ชื่อวิทยาศาสตร์ Vitex trifolia subsp. litoralis Steenis (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Vitex rotundifolia L.f.) ปัจจุบันจัดอยู่ในวงศ์กะเพรา (LAMIACEAE หรือ ...

ขลู่ สรรพคุณและประโยชน์ ขลู่ ชื่อสามัญ Indian marsh fleabane ขลู่ ชื่อวิทยาศาสตร์ Pluchea indica (L.) Less. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Baccharis indica L., Conyza foliolosa Wall. ex DC., Conyza corymbosa Roxb., Conyza indica (L.) Blume ex DC.) ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก0
Shares