พิมเสน สรรพคุณและประโยชน์ พิมเสน ชื่อวิทยาศาสตร์ Borneol camphor (พิมเสนธรรมชาติหรือพิมเสนแท้), Borneolum Syntheticum (Borneol) ...

แพงพวยฝรั่ง สรรพคุณและประโยชน์ แพงพวย ชื่อสามัญ West Indian periwinkle, Madagascar periwinkle, Bringht eye, Indian periwinkle, Cape periwinkle, Pinkle-pinkle, Pink periwinkle, Vinca, Cayenne jasmine, Rose periwinkle, Old maid แพงพวย ชื่อวิทยาศาสตร์ Catharanthus ...

พิมเสนต้น สรรพคุณและประโยชน์ พิมเสนต้น ชื่อสามัญ Patchouli, Patchoulli, Patchouly พิมเสนต้น ชื่อวิทยาศาสตร์ Pogostemon cablin (Blanco) Benth. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Pogostemon patchouli var. suavis (Ten.) Hook. f.) ...

แพงพวยน้ำ สรรพคุณและประโยชน์ แพงพวยน้ำ ชื่อสามัญ Sunrose willow, Periwikle, Creeping water primrose, Water primrose แพงพวยน้ำ ชื่อวิทยาศาสตร์ Ludwigia adscendens (L.) H.Hara (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Jussiaea repens L.) ...

พุดซ้อน สรรพคุณและประโยชน์ พุดซ้อน ชื่อสามัญ Cape jasmine, Gareden gardenia, Gerdenia, Bunga cina (มาเลเซีย), Kaca piring พุดซ้อน ชื่อวิทยาศาสตร์ Gardenia jasminoides J.Ellis (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Gardenia augusta ...

พุทธรักษา สรรพคุณและประโยชน์ พุทธรักษา ชื่อสามัญ Indian shot, India short plant, India shoot, Butsarana, Cannas, Canna lily พุทธรักษา ชื่อวิทยาศาสตร์ Canna indica L. จัดอยู่ในวงศ์ ...

สำรอง สรรพคุณและประโยชน์ สำรอง ชื่อสามัญ Malva nut สำรอง ชื่อวิทยาศาสตร์ Scaphium scaphigerum (Wall. ex G. Don) G.Planch. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Sterculia scaphigera Wall. ex G. Don)[2] ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก
Bpicc-ฝากรูป
0
Shares