จักรนารายณ์ สรรพคุณและประโยชน์ จักรนารายณ์ ชื่อสามัญ Purple passion vine, Purple velvel plant จักรนารายณ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Gynura divaricata (L.) DC. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Gynura ovalis DC., Gynura auriculata ...

จอก สรรพคุณและประโยชน์ จอก ชื่อสามัญ Water lettuec จอก ชื่อวิทยาศาสตร์ Pistia stratiotes L. จัดอยู่ในวงศ์บอน (ARACEAE) สมุนไพรจอก มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ผักกอก ...

งาขี้ม้อน สรรพคุณและประโยชน์ งาขี้ม้อน ชื่อสามัญ Perilla งาขี้ม้อน ชื่อวิทยาศาสตร์ Perilla frutescens (L.) Britton (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Ocimum frutescens L.) จัดอยู่ในวงศ์กะเพรา ...

โคลงเคลง สรรพคุณและประโยชน์ โคลงเคลง ชื่อสามัญ Malabar gooseberry, Malabar melastome, Melastoma, Indian rhododendron, Singapore rhododendron , Straits rhododendron โคลงเคลง ชื่อวิทยาศาสตร์ Melastoma malabathricum L. ...

โคกกระออม สรรพคุณและประโยชน์ โคกกระออม ชื่อสามัญ Balloon vine, Heart pea, Heart seed, Smooth leaved heart Pea โคกกระออม ชื่อวิทยาศาสตร์ Cardiospermum halicacabum L. จัดอยู่ในวงศ์เงาะ (SAPINDACEAE) ...

คำไทย สรรพคุณและประโยชน์ คำไทย ชื่อสามัญ Anatto tree คําไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ Bixa orellana L. จัดอยู่ในวงศ์คำแสด (BIXACEAE) สมุนไพรคำไทย มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า คำเงาะ ...

ต้นคล้า สรรพคุณและประโยชน์ ต้นคล้า ชื่อสามัญ Catathea, Siver catathea คล้า ชื่อวิทยาศาสตร์ Schumannianthus dichotomus (Roxb.) Gagnep. บ้างระบุว่าชื่อวิทยาศาสตร์คือ Donax arundastrum, Lour-Clinogyma dichotoma ...

คำแสด สรรพคุณและประโยชน์ คำแสด ชื่อสามัญ Monkey-faced tree, Red berry คำแสด ชื่อวิทยาศาสตร์ Mallotus philippensis (Lam.) Müll.Arg. จัดอยู่ในวงศ์ยางพารา (EUPHORBIACEAE) สมุนไพรคําแสด ...

คันทรง สรรพคุณและประโยชน์ คันทรง ชื่อวิทยาศาสตร์ Colubrina asiatica (L.) Brongn. จัดอยู่ในวงศ์พุทรา (RHAMNACEAE) สมุนไพรคันทรง มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ก้านตรง (สุรินทร์), ...

คราม สรรพคุณและประโยชน์ คราม ชื่อสามัญ Indigo คราม ชื่อวิทยาศาสตร์ Indigofera tinctoria L. จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE) และอยู่ในวงศ์ย่อยถั่ว FABOIDEAE (PAPILIONOIDEAE หรือ ...

คำมอกหลวง สรรพคุณและประโยชน์ คำมอกหลวง ชื่อวิทยาศาสตร์ Gardenia sootepensis Hutch. จัดอยู่ในวงศ์เข็ม (RUBIACEAE) คำมอกหลวง มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า แสลงหอมไก๋ หอมไก๋ ...

คัดเค้า สรรพคุณและประโยชน์ คัดเค้า ชื่อสามัญ Siamese randia คัดเค้า ชื่อวิทยาศาสตร์ Oxyceros horridus Lour. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Randia siamensis (Miq.) Craib) จัดอยู่ในวงศ์เข็ม ...

คนทีสอทะเล สรรพคุณและประโยชน์ คนทีสอทะเล ชื่อวิทยาศาสตร์ Vitex trifolia subsp. litoralis Steenis (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Vitex rotundifolia L.f.) ปัจจุบันจัดอยู่ในวงศ์กะเพรา (LAMIACEAE หรือ ...
โหลดเพิ่มเติม ..คลิก0
Shares