จุกโรหินี สรรพคุณและประโยชน์ จุกโรหินี ชื่อวิทยาศาสตร์ Dischidia major (Vahl) Merr. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Dischidia rafflesiana Wall.) จัดอยู่ในวงศ์ตีนเป็ด (APOCYNACEAE) ...

จิกสวน ชื่อสามัญ Powderpuff tree, Bottle brush oak จิกสวน ชื่อวิทยาศาสตร์ Barringtonia racemosa (L.) Spreng. จัดอยู่ในวงศ์จิก (LECYTHIDACEAE หรือ BARRIGTONIACEAE) สมุนไพรจิกสวน มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ...

จักรนารายณ์ สรรพคุณและประโยชน์ จักรนารายณ์ ชื่อสามัญ Purple passion vine, Purple velvel plant จักรนารายณ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Gynura divaricata (L.) DC. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Gynura ovalis DC., Gynura auriculata ...

จันทนา สรรพคุณและประโยชน์ จันทนา ชื่อวิทยาศาสตร์ Tarenna hoaensis Pit. จัดอยู่ในจัดอยู่ในวงศ์เข็ม (RUBIACEAE) สมุนไพรจันทนา มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ...

จอก สรรพคุณและประโยชน์ จอก ชื่อสามัญ Water lettuec จอก ชื่อวิทยาศาสตร์ Pistia stratiotes L. จัดอยู่ในวงศ์บอน (ARACEAE) สมุนไพรจอก มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ผักกอก ...

จันทน์เทศ สรรพคุณและประโยชน์ จันทน์เทศ ชื่อสามัญ Nutmeg จันทน์เทศ ชื่อวิทยาศาสตร์ Myristica fragrans Houtt. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Myristica officinalis L. f., Myristica aromatica Lam., Myristica moschata Thunb. ...

งาขี้ม้อน สรรพคุณและประโยชน์ งาขี้ม้อน ชื่อสามัญ Perilla งาขี้ม้อน ชื่อวิทยาศาสตร์ Perilla frutescens (L.) Britton (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Ocimum frutescens L.) จัดอยู่ในวงศ์กะเพรา ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก0
Shares