สับปะรด สรรพคุณและประโยชน์ สับปะรด ชื่อสามัญ Pineapple (ถ้าเป็นพายสับปะรดจะใช้คำว่า Pineapple Pie) สับปะรด ชื่อวิทยาศาสตร์ Ananas comosus (L.) Merr. จัดอยู่ในวงศ์สับปะรด ...

สะตอ สรรพคุณและประโยชน์ สะตอ ชื่อสามัญ Bitter bean, Twisted cluster bean, Stink bean สะตอ ชื่อวิทยาศาสตร์ Parkia speciosa Hassk. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Parkia macropoda Miq.) จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (FABACEAE หรือ ...

หัวไชเท้า(ผักกาดหัว) สรรพคุณและประโยชน์ ผักกาดหัว ชื่อสามัญ Daikon, Daikon radish, Radish, White radish ผักกาดหัว (หัวไชเท้า) ชื่อวิทยาศาสตร์ Raphanus sativus L., Raphanus sativus var. hortensis Backer, Raphanus sativus ...

เงาะ สรรพคุณและประโยชน์ เงาะ ชื่อสามัญ Rambutan เงาะ ชื่อวิทยาศาสตร์ Nephelium lappaceum L. จัดอยู่ในวงศ์เงาะ (SAPINDACEAE) เงาะ มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า เงาะป่า ...

ส้มโอ สรรพคุณและประโยชน์ ส้มโอ ชื่อสามัญ Pomelo (Pomelo มาจากคำว่า Pampelmoose ในภาษาดัตซ์ ซึ่งแปลว่า “ส้มที่มีขนาดเท่าฟักทอง”) ส้มโอ ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus maxima (Burm.) ...

แตงโม สรรพคุณและประโยชน์ แตงโม ชื่อสามัญ Watermelon แตงโม ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Citrullus vulgaris Schrad.) จัดอยู่ในวงศ์แตง ...

ลิ้นจี่ สรรพคุณและประโยชน์ ลิ้นจี่ ชื่อสามัญ Lychee, Litchi, Lichee, Lichi ลิ้นจี่ ชื่อวิทยาศาสตร์ Litchi chinensis Sonn. จัดอยู่ในวงศ์เงาะ (SAPINDACEAE) ...

เสาวรส สรรพคุณและประโยชน์ เสาวรส ชื่อสามัญ Passion Fruit, Jamaica honey-suckle, Yellow granadilla เสาวรส ชื่อวิทยาศาสตร์ Passiflora edulis Sims จัดอยู่ในวงศ์กะทกรก (PASSIFLORACEAE) เสาวรส (กะทกรกฝรั่ง) ...

แตงไทย สรรพคุณและประโยชน์ แตงไทย ชื่อสามัญ Muskmelon แตงไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ Cucumis melo L. จัดอยู่ในวงศ์แตง (CUCURBITACEAE) แตงไทย มีชื่อเรียกอื่น ๆ ว่า แตงลาย, ...

ลำไย สรรพคุณและประโยชน์ ลําไย ชื่อสามัญ Longan (ลองแกน) (มักเขียนผิดเป็น “ลำใย“) ลําไย ชื่อวิทยาศาสร์ Dimocarpus longan Lour. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Euphoria longan (Lour.) Steud.) ...

บัวบก สรรพคุณและประโยชน์ บัวบก ชื่อสามัญ Gotu kola บัวบก ชื่อวิทยาศาสตร์ Centella asiatica (L.) Urb. จัดอยู่ในวงศ์ผักชี (APIACEAE หรือ UMBELLIFERAE) สมุนไพรบัวบก มีชื่อท้องถิ่นอื่น ...

มังคุด สรรพคุณและประโยชน์ มังคุด ชื่อสามัญ Mangosteen มังคุด ชื่อวิทยาศาสตร์ Garcinia × mangostana L. จัดอยู่ในวงศ์มังคุด (CLUSIACEAE หรือ GUTTIFERAE) มังคุด ...
โหลดเพิ่มเติม ..คลิก0
Shares