สับปะรด สรรพคุณและประโยชน์ สับปะรด ชื่อสามัญ Pineapple (ถ้าเป็นพายสับปะรดจะใช้คำว่า Pineapple Pie) สับปะรด ชื่อวิทยาศาสตร์ Ananas comosus (L.) Merr. จัดอยู่ในวงศ์สับปะรด ...

สะตอ สรรพคุณและประโยชน์ สะตอ ชื่อสามัญ Bitter bean, Twisted cluster bean, Stink bean สะตอ ชื่อวิทยาศาสตร์ Parkia speciosa Hassk. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Parkia macropoda Miq.) จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (FABACEAE หรือ ...

ส้มโอ สรรพคุณและประโยชน์ ส้มโอ ชื่อสามัญ Pomelo (Pomelo มาจากคำว่า Pampelmoose ในภาษาดัตซ์ ซึ่งแปลว่า “ส้มที่มีขนาดเท่าฟักทอง”) ส้มโอ ชื่อวิทยาศาสตร์ Citrus maxima (Burm.) ...

หัวไชเท้า(ผักกาดหัว) สรรพคุณและประโยชน์ ผักกาดหัว ชื่อสามัญ Daikon, Daikon radish, Radish, White radish ผักกาดหัว (หัวไชเท้า) ชื่อวิทยาศาสตร์ Raphanus sativus L., Raphanus sativus var. hortensis Backer, Raphanus sativus ...

เสาวรส สรรพคุณและประโยชน์ เสาวรส ชื่อสามัญ Passion Fruit, Jamaica honey-suckle, Yellow granadilla เสาวรส ชื่อวิทยาศาสตร์ Passiflora edulis Sims จัดอยู่ในวงศ์กะทกรก (PASSIFLORACEAE) เสาวรส (กะทกรกฝรั่ง) ...

เงาะ สรรพคุณและประโยชน์ เงาะ ชื่อสามัญ Rambutan เงาะ ชื่อวิทยาศาสตร์ Nephelium lappaceum L. จัดอยู่ในวงศ์เงาะ (SAPINDACEAE) เงาะ มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า เงาะป่า ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก0
Shares