บีทรูท(beetroot) สรรพคุณและประโยชน์ บีทรูท ชื่อสามัญ Garden beet, Common beet บีทรูท ชื่อวิทยาศาสตร์ Beta vulgaris L. จัดอยู่ในวงศ์บานไม่รู้โรย (AMARANTHACEAE) บีทรูท หรือ บีตรูต ...

ผักคะน้า สรรพคุณและประโยชน์ ผักคะน้า ชื่อสามัญ Kai-Lan (Gai-Lan), Chinese broccoli, Chinese kale (ชาวจีนจะเรียกว่าผักชนิดนี้ว่า “ไก่หลันไช่“) ผักคะน้า ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica oleracea ...

ผักชีฝรั่ง สรรพคุณและประโยชน์ ผักชีฝรั่ง ชื่อสามัญ Culantro, Long coriander, Sawtooth coriander ผักชีฝรั่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Eryngium foetidum L. จัดอยู่ในวงศ์ผักชี (APIACEAE หรือ ...

ผักชี สรรพคุณและประโยชน์ ผักชี ชื่อสามัญ Coriander ผักชี ชื่อวิทยาศาสตร์ Coriandrum sativum L. จัดอยู่ในวงศ์ผักชี (APIACEAE หรือ UMBELLIFERAE) ผักชี มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ...

ผักกวางตุ้ง สรรพคุณและประโยชน์ ผักกวางตุ้ง ชื่อสามัญ False pakchoi, Mock pakchoi (USA), Flowering white cabbage (UK), Pakchoi (FR) ผักกวางตุ้ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica rapa L. (Brassica pekinensis var. laxa Tsen & S.H.Lee) ...

ผักกาดขาว สรรพคุณและประโยชน์ ผักกาดขาว ชื่อสามัญ Chinese Cabbage ผักกาดขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica rapa L. (Brassica pekinensis var. cylindrica Tsen & S.H.Lee) (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Brassica chinensis var. pekinensis ...

ผักชีลาว สรรพคุณและประโยชน์ ผักชีลาว ชื่อสามัญ Dill (อ่านว่า ดิล) ผักชีลาว ชื่อวิทยาศาสตร์ Anethum graveolens L. จัดอยู่ในวงศ์ผักชี (APIACEAE หรือ UMBELLIFERAE) ผักชีลาว ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก0
Shares