บีทรูท(beetroot) สรรพคุณและประโยชน์ บีทรูท ชื่อสามัญ Garden beet, Common beet บีทรูท ชื่อวิทยาศาสตร์ Beta vulgaris L. จัดอยู่ในวงศ์บานไม่รู้โรย (AMARANTHACEAE) บีทรูท หรือ บีตรูต ...

ผักคะน้า สรรพคุณและประโยชน์ ผักคะน้า ชื่อสามัญ Kai-Lan (Gai-Lan), Chinese broccoli, Chinese kale (ชาวจีนจะเรียกว่าผักชนิดนี้ว่า “ไก่หลันไช่“) ผักคะน้า ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica oleracea ...

ผักชี สรรพคุณและประโยชน์ ผักชี ชื่อสามัญ Coriander ผักชี ชื่อวิทยาศาสตร์ Coriandrum sativum L. จัดอยู่ในวงศ์ผักชี (APIACEAE หรือ UMBELLIFERAE) ผักชี มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ...

ผักกาดขาว สรรพคุณและประโยชน์ ผักกาดขาว ชื่อสามัญ Chinese Cabbage ผักกาดขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica rapa L. (Brassica pekinensis var. cylindrica Tsen & S.H.Lee) (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Brassica chinensis var. pekinensis ...

ผักชีฝรั่ง สรรพคุณและประโยชน์ ผักชีฝรั่ง ชื่อสามัญ Culantro, Long coriander, Sawtooth coriander ผักชีฝรั่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Eryngium foetidum L. จัดอยู่ในวงศ์ผักชี (APIACEAE หรือ ...

ฟักทอง สรรพคุณและประโยชน์ ฟักทอง ชื่อสามัญ Pumpkin ฟักทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ Cucurbita moschata Duchesne จัดอยู่ในวงศ์แตง (CUCURBITACEAE) ฟักทองแบ่งออกเป็น 2 ตระกูล ...

ผักกวางตุ้ง สรรพคุณและประโยชน์ ผักกวางตุ้ง ชื่อสามัญ False pakchoi, Mock pakchoi (USA), Flowering white cabbage (UK), Pakchoi (FR) ผักกวางตุ้ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Brassica rapa L. (Brassica pekinensis var. laxa Tsen & S.H.Lee) ...

ผักบุ้ง สรรพคุณและประโยชน์ ผักบุ้ง ชื่อสามัญ Swamp morning glory, Thai water convolvulus, Morning glory, Water spinach, Water morning glory, Swamp cabbage ผักบุ้ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Ipomoea aquatica Forssk. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Ipomoea ...

มะขาม สรรพคุณและประโยชน์ มะขาม ชื่อสามัญ Tamarind มะขาม ชื่อวิทยาศาสตร์ Tamarindus indica L. จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE) และอยู่ในวงศ์ย่อยราชพฤกษ์ (CAESALPINIOIDEAE ...

ผักชีลาว สรรพคุณและประโยชน์ ผักชีลาว ชื่อสามัญ Dill (อ่านว่า ดิล) ผักชีลาว ชื่อวิทยาศาสตร์ Anethum graveolens L. จัดอยู่ในวงศ์ผักชี (APIACEAE หรือ UMBELLIFERAE) ผักชีลาว ...

มะขามเทศ สรรพคุณและประโยชน์ มะขามเทศ ชื่อสามัญ Manila tamarind มะขามเทศ ชื่อวิทยาศาสตร์ Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE) ...

มะพร้าว สรรพคุณและประโยชน์ มะพร้าว ชื่อสามัญ Coconut มะพร้าว ชื่อวิทยาศาสตร์ Cocos nucifera L. จัดอยู่ในวงศ์ปาล์ม (ARECACEAE) ซึ่งแต่เดิมใช้ชื่อวงศ์ว่า PALMAE หรือ ...
โหลดเพิ่มเติม ..คลิก0
Shares