มะปราง สรรพคุณและประโยชน์ มะปราง ชื่อสามัญ Marian plum, Plum mango มะปราง ชื่อวิทยาศาสตร์ Bouea macrophylla Griff. จัดอยู่ในวงศ์มะม่วง (ANACARDIACEAE) มะปราง มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ...

เกรปฟรุต สรรพคุณและประโยชน์ เกรปฟรุต ภาษาอังกฤษ Grapefruit (ตรงตัว) สามารถสะกดได้หลายแบบ เช่น เกรฟฟรุต หรือ เกรพฟรุต หรือ เกรปฟรุ๊ต เป็นต้น ...

แตงกวา สรรพคุณและประโยชน์ แตงกวา ชื่อสามัญ Cucumber แตงกวา ชื่อวิทยาศาสตร์ Cucumis sativus L. จัดอยู่ในวงศ์แตง (CUCURBITACEAE) แตงกวา มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า แตงขี้ไก่ ...

ลูกท้อ สรรพคุณและประโยชน์ ท้อ (ลูกท้อ, ลูกพีช) ชื่อสามัญ Peach ท้อ ชื่อวิทยาศาสตร์ Prunus persica (L.) Stokes (แต่เดิมใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Prunus persica (L.) Batsch) ...

อินทผลัม สรรพคุณและประโยชน์ อินทผลัม ชื่อสามัญ Date Palm, Dates อินทผลัม ชื่อวิทยาศาสตร์ Phoenix dactylifera L. จัดอยู่ในวงศ์ปาล์ม (ARECACEAE) ซึ่งแต่เดิมใช้ชื่อวงศ์ว่า PALMAE ...

ลูกพลับ สรรพคุณและประโยชน์ พลับ ชื่อสามัญ Persimmon พลับ ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros kaki L.f. (ญี่ปุ่น), Diospyros virginiana L. (ยุโรป) จัดอยู่ในวงศ์มะพลับ (EBENACEAE) ต้นพลับ ...

ระกำ สรรพคุณและประโยชน์ ระกำ ชื่อสามัญ Salacca ระกํา ชื่อวิทยาศาสตร์ Salacca wallichiana Mart. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Calamus zalacca Roxb., Salacca beccarii Hook.f., Salacca macrostachya Griff.) จัดอยู่ในวงศ์ปาล์ม ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก0
Shares