แอหนัง สรรพคุณและประโยชน์ แอหนัง ชื่อสามัญ Roman iron wood แอหนัง ชื่อวิทยาศาสตร์ Crossostephium chinense (A.Gray ex L.) Makino (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Artemisia chinensis L., Chrysanthemum artemisioides (Less.) Kitam., Crossostephium ...

อะราง สรรพคุณและประโยชน์ อะราง ชื่อสามัญ Copper pod อะราง ชื่อวิทยาศาสตร์ Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Baryxylum dasyrrhachis Pierre, Caesalpinia dasyrhachis Miq., Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Baker, Peltophorum ...

ตับเต่านา สรรพคุณและประโยชน์ ตับเต่านา ชื่อสามัญ Frogbit, Frog bit ตับเต่านา ชื่อวิทยาศาสตร์ Hydrocharis dubia (Blume) Baker (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Hydrocharis morsus-ranae L.) จัดอยู่ในวงศ์ ...

พลับพลึงตีนเป็ด สรรพคุณและประโยชน์ พลับพลึงตีนเป็ด ชื่อสามัญ Spider lily, Giant lily พลับพลึงตีนเป็ด ชื่อวิทยาศาสตร์ Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb. จัดอยู่ในวงศ์พลับพลึง ...

พลับพลึงดอกแดง สรรพคุณและประโยชน์ พลับพลึงแดง ชื่อสามัญ Giant lily, Crinum lily, Red crinum, Spider lily พลับพลึงแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Crinum × amabile Donn หรือ Crinum × amabile Donn ex Ker Gawl. ...

ต้นตะเคียน สรรพคุณและประโยชน์ ตะเคียนทอง ชื่อสามัญ Iron wood, Malabar iron wood, Takian, Thingan, Sace, Takian ตะเคียนทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ Hopea odorata Roxb. จัดอยู่ในวงศ์ยางนา (DIPTEROCARPACEAE) ...

จันผา สรรพคุณและประโยชน์ จันผา (จันทร์ผา, จันทน์ผา, จันทน์แดง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena cochinchinensis (Lour.) S.C.Chen. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Dracaena loureiroi Gagnep. มักเขียนผิดเป็น Dracaena ...

ถั่วแปบ สรรพคุณและประโยชน์ ถั่วแปบ ชื่อสามัญ Hyacinth bean, Dolichos bean, Seim bean, Lablab bean, Egyptian kidney bean, Indian bean, และ Australian pea ถั่วแปบ ชื่อวิทยาศาสตร์ Lablab purpureus (L.) Sweet[2] (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ ...

เคี่ยม สรรพคุณและประโยชน์ เคี่ยม ชื่อสามัญ Resak tembaga เคี่ยม ชื่อวิทยาศาสตร์ Cotylelobium lanceolatum Craib (ส่วนอีกข้อมูลใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cotylelobium melanoxylon (Hook.f.) Pierre) ...

ติ้วขน สรรพคุณและประโยชน์ ติ้วขน ชื่อวิทยาศาสตร์ Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein ปัจจุบันจัดอยู่ในวงศ์ติ้ว (HYPERICACEAE) สมุนไพรติ้วขน มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ...

อัลฟัลฟ่า สรรพคุณและประโยชน์ ถั่วอัลฟัลฟ่า (อัลฟัลฟา, หญ้าอัลฟัลฟ่า) ชื่อสามัญ Alfalfa, Lucerne (ลีวเซอน) อัลฟัลฟ่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Medicago sativa L. ...

จันทน์กะพ้อ สรรพคุณและประโยชน์ จันทน์กะพ้อ ชื่อวิทยาศาสตร์ Vatica diospyroides Symington จัดอยู่ในวงศ์ DIPTEROCARPACEAE เช่นเดียวกับเคี่ยม ตะเคียนทอง ...

ติ้วเกลี้ยง สรรพคุณและประโยชน์ ติ้วเกลี้ยง ชื่อวิทยาศาสตร์ Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume ปัจจุบันจัดอยู่ในวงศ์ติ้ว (HYPERICACEAE) สมุนไพรติ้วเกลี้ยง ...
โหลดเพิ่มเติม ..คลิก0
Shares