Menu PSTIP

แก้ปัญหากลิ่นเท้า

แก้ปัญหากลิ่นเท้า

แก้ปัญหากลิ่นเท้า

แก้ปัญหากลิ่นเท้า

โดยปกติแล้วกลิ่นเท้ามีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย วิธีแก้คือต้องฆ่าเชื้อแบคทีเรียโดยฟอกเท้าด้วยสบู่ฆ่าเชื้อโรคทั้งเช้าและเย็น เช็ดเท้าให้แห้งสนิท แล้วทาครีมเบนซอยล์เปอร์ออกไซด์ 10 เปอรืเซ็นต์ บางๆ ให้ทั่วฝ่าเท้า ครีมชนิดนี้จะช่วยต่อสู้กับเชื้อแบคทีเรียอันเป็นต้นเหตุของกลิ่นเท้าได้ดี แต่มีฤทธิ์กัดสี จึงอาจทำให้ถุงเท้าหรือถุงน่องสีตกได้ อีกทางเลือกหนึ่งคือใช้สเปรย์ระงับกลิ่นกายฉีดลงบนเท้า ซึ่งถึงจะได้ผลไม่ดีเท่าวิธีแรก แต่อย่างน้อยก็ช่วยป้องกันเหงื่อซึ่งมีผลต่อการขยายตัวของเชื้อแบคทีเรีย

ขอขอบคุณ ที่มา : Lisa ภาพประกอบจากอินเตอร์เน็ต