สัตว์เลี้ยงสุนัขพันธุ์..ปั๊ก 400 ปีก่อนคริสตกาลในสมัยโบราณนิยมเลี้ยงไว้ในวัดจีน ต่อมาสุนัขพันธุ์ PUG กระจายไปอยู่ส่วนต่างๆของยุโรป ...

สุนัขพันธุ์..ดัลเมเชียน เป็น สุนัขที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน มีประวัติและตำนานอันยาวนาน รูปร่างของเขาเป็นการผสมผสานระหว่าง ...

สุนัขพันธุ์..บาสเซ็ทฮาวด์ Basset Hound เป็นสุนัขที่มีความสามารถในการตามกลิ่น มีขาที่สั้น กระดูกขาใหญ่มาก และจัดว่าใหญ่กว่าสุนัขพันธุ์อื่นๆ ...

สุนัขพันธุ์..บรัสเซ็ลส กริฟฟอน สุนัขพันธุ์นี้เกิดจากการผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์ German Affenpincher และสุนัขเบลเยี่ยมBrussels Griffon เป็นสุนัขที่มีขนาดเล็กมี 2 ...

0
Shares