ปลากดเหลือง ชื่อสามัญ ปลากดเหลือง Yellow mystus ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลากดเหลือง Hemibagrus nemurus (Valenciennes, 1840) ปลากดเหลืองเป็นปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูง ...

ปลาเล็บมือนาง ชื่อสามัญ ปลาเล็บมือนาง Siamese algae-eater ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาเล็บมือนาง Crossocheilus siamensis (Smith, ...

ปลาทรงเครื่อง ชื่อสามัญ ปลาทรงเครื่อง Redtail sharkminnow ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาทรงเครื่อง Epalzeorhynchos bicolor (Smith, ...

ปลากาแดง ชื่อสามัญ ปลากาแดง Rainbow sharkminnow ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลากาแดง Epalzeorhynchos frenatum (Fowler, 1934) ลักษณะทั่วไปของปลากาแดง ปลากาแดง หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ...

ปลาเสือสุมาตรา ชื่อสามัญ ปลาเสือสุมาตรา Tiger barb ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาเสือสุมาตรา Puntius partipentazona (Fowler, ...

ปลาซิวข้างขวาน ชื่อสามัญ ปลาซิวข้างขวาน Harlequin rasbora, Red rasbora, Harlequin fish ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาซิวข้างขวาน Trigonostigma heteromorpha (Duncker, ...

ปลาเสือพ่นน้ำ ชื่อสามัญ ปลาเสือพ่นน้ำ Archer fish ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาเสือพ่นน้ำ Toxotes chatareus (Hamilton, ...

ปลากาแดงเผือก ชื่อสามัญ ปลากาแดงเผือก Albino rainbow shark ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลากาแดงเผือก Epalzeorhychos frenatum (Fowler, ...

ปลากระแห ชื่อสามัญ ปลากระแห Tinfoil barb ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลากระแห Barbonymus schwanenfeldii (Bleeker, 1853) ลักษณะทั่วไปของ ปลากระแห ปลากระแห มีถิ่นอาศัยในแม่น้ำ ลำคลอง ...

ปลาปล้องอ้อย ชื่อสามัญ ปลาปล้องอ้อย Khuli loach ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาปล้องอ้อย Pangio kuhlii (Valenciennes, ...

ปลาพลาตี้ ชื่อสามัญ ปลาพลาตี้ Common platy ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาพลาตี้ : Xiphophorus maculatus) ปลาน้ำจืดขนาดเล็กชนิืดหนึ่ง ในวงศ์ปลาสอด (Poeciliidae) ...

ปลาตะเพียนทอง ชื่อสามัญ ปลาตะเพียนทอง Red tail หรือ Tinfoil barb ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาตะเพียนทอง Barbonymus altus (Günther, ...
โหลดเพิ่มเติม ..คลิก0
Shares