ปลาสอดแดง ชื่อสามัญ ปลาสอดแดง Red swardtail ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาสอดแดง Xiphophorus hellerii Heckel, 1848 ลักษณะทั่วไปของปลาสอดแดง ปลาสอดแดงถึงเป็นปลาพื้น ๆ ...

ปลาหางนกยูง ชื่อสามัญ ปลาหางนกยูง Guppy ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาหางนกยูง Poecilia reticulata Peters 1859 ลักษณะทั่วไปของปลาหางนกยูง ปลาหางนกยูง ...

ปลาเสือตอ ชื่อสามัญ ปลาเสือตอ Tiger fish , Siamess tigerfish , Gold datnoid ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาเสือตอ Datnioides undecimradiatus (Roberts & Kottelat, ...

ปลาก้างพระร่วง (ปลากระจก ปลาผี) ชื่อสามัญ ปลาก้างพระร่วง (ปลากระจก ปลาผี) Glass sheatfish ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาก้างพระร่วง (ปลากระจก ปลาผี) Kryptopterus bicirrhis (Valenciennes, ...

ปลาน้ำผึ้ง(อีดูด) ชื่อสามัญ ปลาน้ำผึ้ง(อีดูด) Siamese algae eater ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาน้ำผึ้ง(อีดูด) Gyrinocheilus aymonieri (Tirant, 1883) ลักษณะทั่วไปของปลาน้ำผึ้ง ปลาน้ำผึ้ง ...

ปลาหมูข้างลาย ชื่อสามัญ ปลงหมูข้างลาย Tiger botia ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลงหมูข้างลาย Syncrossus hymenophysa (Bleeker, ...

ปลากระดี่มุก ชื่อสามัญ ปลากระดี่มุก Pearl gourami ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลากระดี่มุก Trichogaster leerii (Bleeker, ...

ปลาตองลาย ชื่อสามัญ ปลาตองลาย Indochina featherback ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ปลาตองลาย Chitala blanci (d'Aubenton, 1965) ลักษณะทั่วไปของปลาตองลาย ปลาตองลายเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ ...

ปลาหมูขาว ชื่อสามัญ ปลาหมูขาว Sun loach ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาหมูขาว Yasuhikotakia eos (Taki, 1972) ลักษณะทั่วไปปลาหมูขาว ปลาหมูขาวพบได้ในแม่น้ำ และอ่างเก็บน้ำใน ...

ปลากระดี่นาง ชื่อสามัญ ปลากระดี่นาง Moonlight gourami ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลากระดี่นาง Trichogaster microlepis (Günther, ...

ปลาหมูอารีย์ ชื่อสามัญ ปลาหมูอารีย์ Dwarf botia ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาหมูอารีย์ Yasuhikotakia sidthimunki (Klausewitz, 1959) ลักษณะทั่วไปของปลาหมูอารีย์ รูปร่างลักษณะแบบปลาหมู ...

ปลาจูบ (ปลาหมอตาล) ชื่อสามัญ ปลาจูบ(ปลาหมอตาล) Kissing gourami, Temminck's kissing ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาจูบ(ปลาหมอตาล) Helostoma temminkii Cuvier, 1829 ลักษณะทั่วไปของปลาจูบ ปลาหมอจูบ ...

ปลากัด ชื่อสามัญ ปลากัด Siamese fighting fish ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลากัด Betta splendens Regan, ...
โหลดเพิ่มเติม ..คลิก0
Shares