สัตว์เลี้ยงปลากระแห ชื่อสามัญ ปลากระแห Tinfoil barb ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลากระแห Barbonymus schwanenfeldii (Bleeker, 1853) ลักษณะทั่วไปของ ปลากระแห ปลากระแห มีถิ่นอาศัยในแม่น้ำ ลำคลอง ...

0
Shares