ปลาโรซี่บาร์บหัวตะกั่ว ชื่อสามัญ ปลาโรซี่บาร์บหัวตะกั่ว Rosy barb ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาโรซี่บาร์บหัวตะกั่ว Puntius conchonius (Hamilton, ...

ปลาบาร์บทอง ชื่อสามัญ ปลาบาร์บทอง Golden barb ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาบาร์บทอง Puntius sachsii (Ahl, ...

ปลาม้าลาย ชื่อสามัญ ปลาม้าลาย Zebra danio. ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาม้าลาย Danio rerio (Hamilton, ...

ปลาเพนกวิน ชื่อสามัญ ปลาเพนกวิน Boehlke's penguin ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาเพนกวิน Thayeria boehlkei Weitzman, 1957 ลักษณะทั่วไปของปลาเพนกวิน ปลาเพนกวินเป็นปลาสวยงามขนาดเล็ก ...

ปลาเซลฟินมอลลี่ ชื่อสามัญ ปลาเซลฟินมอลลี่ Sailfin molly ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาเซลฟินมอลลี่ Poecilia latipinna (Lesueur, 1821) ลักษณะทั่วไปของปลาเซลฟินมอลลี่ ปลาเซลฟินมอลลี่ ...

ปลานีออน ปลาแสงนีออน ชื่อสามัญ ปลานีออน ปลาแสงนีออน Neon tetra ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลานีออน ปลาแสงนีออน Paracheirodon innesi (Myers, 1936) ลักษณะทั่วไปของปลานีออน ปลานีออน ...

ปลาปอมปาดัวร์ ชื่อสามัญ ปลาปอมปาดัวร์ Discus ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาปอมปาดัวร์ Symphysodon aequifasciatus Pellegrin, 1904 ปลาปอมปาดัวร์ (Discus) เป็นปลาน้ำจืดแถบลุ่มน้ำอะเมซอน ...

ปลาทอง ชื่อสามัญ ปลาทอง Goldfish ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาทอง Carassius auratus auratus (Linnaeus, ...

ปลาเซอร์เป้เตตร้า ชื่อสามัญ ปลาเซอร์เป้เตตร้า Serapae tetra, Jewel tetra ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาเซอร์เป้เตตร้า Hyphessobrycon eques (Steindachner, ...

ปลาเทวดา ชื่อสามัญ ปลาเทวดา Anglefish ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาเทวดา Pterophyllum scalare (Schultze, ...

ปลาแฟนซีคาร์พ ลักษณะทั่วไปของปลาแฟนซีคาร์พ ปลาแฟนซีคาร์พ (Fancy carp) หรือที่เรียกกันว่า ปลาไนแฟนซี ปลาไนสี หรือปลาไนทรงเครื่อง ...

ปลาพาราไดซ์ ชื่อสามัญ ปลาพาราไดซ์ Paradise fish ชื่อวิทยาศาสตร์ ปลาพาราไดซ์ Macropodus opercularis (Linnaeus, ...
โหลดเพิ่มเติม ..คลิก0
Shares