รวบรวมข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพรทั้งใกล้ตัวและไกลตัว มีทั้งสมุนไพรพื้นบ้าน สมุนไพรไทย สมุนไพรหายากต่างๆ มากมาย รวบรวมเกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร ลักษณะของสมุนไพร เพื่อที่ท่านผู้อ่านจะได้แยกแยะประเภทของสมุนไพรได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมี เผื่อบางคนที่ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับสมุนไพรก็จะได้รู้จักมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

หางนกยูงฝรั่ง สรรพคุณและประโยชน์ หางนกยูงฝรั่ง ชื่อสามัญ Flam-boyant, The Flame tree, Royal poinciana หางนกยูงฝรั่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Delonix regia (Hook.) Raf. จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (FABACEAE หรือ ...

พะยอม สรรพคุณและประโยชน์ พะยอม ชื่อสามัญ Shorea, White meranti พะยอม ชื่อวิทยาศาสตร์ Shorea roxburghii G.Don (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Shorea talura Roxb.) จัดอยู่ในวงศ์ยางนา ...

ฟ้าทะลายโจร Kariyat สรรพคุณและประโยชน์ ฟ้าทะลายโจร ชื่อสามัญ Kariyat ฟ้าทะลายโจร ชื่อวิทยาศาสตร์ Andrographis paniculata (Burm.f.) Nees จัดอยู่ในวงศ์เหงือกปลาหมอ ...

กระชาย สรรพคุณและประโยชน์ กระชาย (กระชายขาว, กระชายเหลือง) ชื่อสามัญ Fingerroot, Chinese ginger, Chinese keys, Galingale กระชาย ชื่อวิทยาศาสตร์ Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. จัดอยู่ในวงศ์ขิง ...

รางจืด สรรพคุณและประโยชน์ รางจืด หรือ ว่านรางจืด ชื่อสามัญ Laurel clockvine, Blue trumphet vine รางจืด ชื่อวิทยาศาสตร์ Thunbergia laurifolia Lindl. จัดอยู่ในวงศ์เหงือกปลาหมอ ...

ต้อยติ่ง สรรพคุณและประโยชน์ ต้อยติ่ง ชื่อสามัญ Waterkanon, Watrakanu, Minnieroot, Iron root, Feverroot, Popping pod, Cracker plant, Trai-no, Toi ting จัดอยู่ในวงศ์เหงือกปลาหมอ (ACANTHACEAE) ต้อยติ่งฝรั่ง ...

ข่อย สรรพคุณและประโยชน์ ข่อย ชื่อสามัญ Siamese rough bush, Tooth brush tree ข่อย ชื่อวิทยาศาสตร์ Streblus asper Lour. จัดอยู่ในวงศ์ขนุน (MORACEAE) สมุนไพรข่อย มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ...

เทียนขาว สรรพคุณและประโยชน์ เทียนขาว ชื่อสามัญ Cumin (คูมิน), Cummin (คัมมิน) เทียนขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ Cuminum cyminum L. จัดอยู่ในวงศ์ผักชี (APIACEAE หรือ ...

กันเกรา สรรพคุณและประโยชน์ กันเกรา ชื่อสามัญ Anan, Tembusu กันเกรา ชื่อวิทยาศาสตร์ Fagraea fragrans Roxb. วงศ์ดอกหรีดเขา (GENTIANACEAE) สมุนไพรกันเกรา มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ...

จำปา สรรพคุณและประโยชน์ จำปา ชื่อสามัญ Champaca, Champak, Orange chempaka, Golden champa, Sonchampa จำปา ชื่อวิทยาศาสตร์ Magnolia champaca (L.) Baill. ex Pierre (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Michelia champaca L.) ...

ยี่หร่า สรรพคุณและประโยชน์ ยี่หร่า ชื่อสามัญ Tree basil, Clove basil, Shrubby basil, African basil, Wild basil, Kawawya, Caraway friut, Caraway seed, Kummel, Caraway ยี่หร่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Ocimum gratissimum L. จัดอยู่ในวงศ์กะเพรา ...

ปีบ สรรพคุณและประโยชน์ ปีบ ชื่อสามัญ Cork tree, Indian cork ปีบ ชื่อวิทยาศาสตร์ Millingtonia hortensis L.f. จัดอยู่ในวงศ์แคหางค่าง (BIGNONIACEAE) ต้นปีบ มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ เช่น ...

กระดังงา สรรพคุณและประโยชน์ กระดังงาไทย ชื่อสามัญ Cananga, Ylang-Ylang, Ilang-Ilang (อิลาง-อิลาง) กระดังงาไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ ...
โหลดเพิ่มเติม ..คลิก0
Shares