สมุนไพร

รวบรวมข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพรทั้งใกล้ตัวและไกลตัว มีทั้งสมุนไพรพื้นบ้าน สมุนไพรไทย สมุนไพรหายากต่างๆ มากมาย รวบรวมเกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร ลักษณะของสมุนไพร เพื่อที่ท่านผู้อ่านจะได้แยกแยะประเภทของสมุนไพรได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมี เผื่อบางคนที่ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับสมุนไพรก็จะได้รู้จักมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นหญ้าคา สรรพคุณและประโยชน์

หญ้าคา สรรพคุณและประโยชน์ หญ้าคา ชื่อสามัญ Alang-alang, Blady grass (หญ้าใบมีด), Cogongrass, Japanese bloodgrass, Kunai grass, Lalang, Thatch grass หญ้าคา ชื่อวิทยาศาสตร์ Imperata cylindrica (L.) Raeusch. จัดอยู่ในวงศ์หญ้า ...
รุ่งอรุณ สรรพคุณและประโยชน์

รุ่งอรุณ สรรพคุณและประโยชน์ รุ่งอรุณ ชื่อสามัญ Chinese trumpet vine รุ่งอรุณ ชื่อวิทยาศาสตร์ Campsis grandiflora (Thunb.) K. Schum. จัดอยู่ในวงศ์ BIGNONIACEAE เช่นเดียวกับแคหางค่าง แคทะเล ...
ตองกง หญ้าไม้กวาด สรรพคุณและประโยชน์

ตองกง หญ้าไม้กวาด สรรพคุณและประโยชน์ ตองกง หรือ หญ้าตองกง ชื่อสามัญ Bamboo grass, Tiger grass ตองกง ชื่อวิทยาศาสตร์ Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Agrostis ...
ไส้กรอกแอฟริกา สรรพคุณและประโยชน์

ไส้กรอกแอฟริกา สรรพคุณและประโยชน์ ไส้กรอกแอฟริกา ชื่อสามัญ Sausage tree, Cucumber tree ไส้กรอกแอฟริกา ชื่อวิทยาศาสตร์ Kigelia africana (Lam.) Benth. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Kigelia pinnata (Jacq.) ...
หญ้าปากควาย สรรพคุณและประโยชน์

หญ้าปากควาย สรรพคุณและประโยชน์ หญ้าปากควาย ชื่อสามัญ Beach wiregrass, Crowfoot grass, Egyptain finger grass หญ้าปากควาย ชื่อวิทยาศาสตร์ Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Cenchrus ...
แคหัวหมู สรรพคุณและประโยชน์

แคหัวหมู สรรพคุณและประโยชน์ แคหัวหมู ชื่อวิทยาศาสตร์ Markhamia stipulata var. stipulata จัดอยู่ในวงศ์แคหางค่าง (BIGNONIACEAE) สมุนไพรแคหัวหมู ยังมีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ...
หญ้ากุศะ สรรพคุณและประโยชน์

หญ้ากุศะ สรรพคุณและประโยชน์ หญ้ากุศะ ชื่อสามัญ Kush, Kusha grass, Halfa grass, Big cordgrass, Salt reed-grass หญ้ากุศะ ชื่อวิทยาศาสตร์ Desmostachya bipinnata(L.) Stapf (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Poa cynosuriodes Retz.) ...
จาก สรรพคุณและประโยชน์

จาก สรรพคุณและประโยชน์ จาก ชื่อสามัญ Nypa, Atap palm, Nipa palm, Mangrove palm จาก ชื่อวิทยาศาสตร์ Nypa fruticans Wurmb จัดอยู่ในวงศ์ปาล์ม (ARECACEAE) ซึ่งแต่เดิมใช้ชื่อวงศ์ว่า PALMAE หรือ ...
โกงกางเขา สรรพคุณและประโยชน์

โกงกางเขา สรรพคุณและประโยชน์ โกงกางเขา ชื่อวิทยาศาสตร์ Fagraea ceilanica Thunb. จัดอยู่ในวงศ์ดอกหรีดเขา (GENTIANACEAE) สมุนไพรโกงกางเขา มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ...

0
Shares