รวบรวมข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพรทั้งใกล้ตัวและไกลตัว มีทั้งสมุนไพรพื้นบ้าน สมุนไพรไทย สมุนไพรหายากต่างๆ มากมาย รวบรวมเกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร ลักษณะของสมุนไพร เพื่อที่ท่านผู้อ่านจะได้แยกแยะประเภทของสมุนไพรได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมี เผื่อบางคนที่ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับสมุนไพรก็จะได้รู้จักมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

สมุนไพร มะกอก สมุนไพร มะกอก ชื่อสามัญ Hog plum, Wild Mango สมุนไพร มะกอก ชื่อวิทยาศาสตร์ Spondias pinnata (L. f.) Kurz จัดอยู่ในวงศ์มะม่วง (ANACARDIACEAE) มะกอก มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ...

สมุนไพร ว่านสี่ทิศ สมุนไพร ว่านสี่ทิศ ชื่อวิทยาศาสตร์ Hippeastrum johnsonii Bury จัดอยู่ในวงศ์ AMARYLLIDACEAE เช่นเดียวกับกระเทียม กุยช่าย พลับพลึงขาว พลับพลึงแดง ...

สมุนไพร เพชรสังฆาต สมุนไพร เพชรสังฆาต ชื่อวิทยาศาสตร์ Cissus quadrangularis L. จัดอยู่ในวงศ์องุ่น (VITACEAE) สมุนไพรเพชรสังฆาต มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า สันชะควด ...

สมุนไพร มะข้ามป้อม สมุนไพร มะขามป้อม ชื่อสามัญ Indian gooseberry สมุนไพร มะขามป้อม ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllanthus emblica L. จัดอยู่ในวงศ์มะขามป้อม ...

สมุนไพร มะตูม สมุนไพร มะตูม ชื่อสามัญ Beal สมุนไพร มะตูม ชื่อวิทยาศาสตร์ Aegle marmelos (L.) Corrêa จัดอยู่ในวงศ์ส้ม (RUTACEAE) สมุนไพรมะตูม มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ...

สมุนไพร รงทอง สมุนไพร รงทอง (รง) ชื่อสามัญ Gamboge tree, Indian gamboge tree, Hanbury’s garcinia, Gambojia สมุนไพร รงทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ Garcinia hanburyi Hook.f. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Garcinia morella var. pedicellata T.Hanb.) ...

สมุนไพร ว่านชักมดลูก สมุนไพร ว่านชักมดลูก จัดอยู่ในวงศ์ขิง (ZINGIBERACEAE) เป็นพืชที่มีลำต้นเป็นหัวอยู่ใต้ดินและมีหลากหลายสายพันธุ์ ...

สมุนไพร มะม่วงหาวมะนาวโห่ สมุนไพร มะม่วงหาวมะนาวโห่ ชื่อสามัญ Bengal-Currants, Carandas-plum, Karanda สมุนไพร มะม่วงหาวมะนาวโห่ ชื่อวิทยาศาสตร์ Carissa carandas L. ...

สมุนไพร ลีลาวดี(ลั่นทม) สมุนไพร ลีลาวดี มีชื่อสามัญว่า Plumeria, Frangipani, Temple tree ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Plumeria spp. จัดอยู่ในวงศ์ตีนเป็ด (APOCYNACEAE) และอยู่ในวงศ์ย่อยระย่อม ...

สมุนไพร สมอไทย สมุนไพร สมอไทย ชื่อสามัญ Chebulic Myrobalans (คิบูลิค ไมโรบาลัน), Myrolan Wood (ไมโรบาลัน วูด) สมุนไพร สมอไทย ชื่อวิทยาศาสตร์ Terminalia chebula Retz. ...

สมุนไพร ยี่โถ สมุนไพร ยี่โถ ชื่อสามัญ Oleander, Sweet Oleander, Rose Bay สมุนไพร ยี่โถ ชื่อวิทยาศาสตร์ Nerium oleander L. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Nerium indicum Mill., Nerium odorum Aiton) ...

สมุนไพร ลูกยอ สมุนไพร ยอ ชื่อสามัญ Great morinda, Tahitian noni, Indian mulberry, Beach mulberry หรือจะเรียกตามแหล่งที่ปลูกหรือภาษา เช่น Noni (จากฮาวาย), Meng kudu (มาเลเซีย), Ach (ฮินดู) สมุนไพร ยอ ...

สมุนไพร สะระแหน่ สมุนไพร สะระแหน่ ชื่อสามัญ Kitchen Mint, Marsh Mint สมุนไพร สะระแหน่ ชื่อวิทยาศาสตร์ Mentha × villosa Huds. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Mentha × cordifolia Opiz ex Fresen.) ...
โหลดเพิ่มเติม ..คลิก



0
Shares