สมุนไพร

รวบรวมข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพรทั้งใกล้ตัวและไกลตัว มีทั้งสมุนไพรพื้นบ้าน สมุนไพรไทย สมุนไพรหายากต่างๆ มากมาย รวบรวมเกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร ลักษณะของสมุนไพร เพื่อที่ท่านผู้อ่านจะได้แยกแยะประเภทของสมุนไพรได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมี เผื่อบางคนที่ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับสมุนไพรก็จะได้รู้จักมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นเคี่ยม สรรพคุณและประโยชน์

เคี่ยม สรรพคุณและประโยชน์ เคี่ยม ชื่อสามัญ Resak tembaga เคี่ยม ชื่อวิทยาศาสตร์ Cotylelobium lanceolatum Craib (ส่วนอีกข้อมูลใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cotylelobium melanoxylon (Hook.f.) Pierre) ...
กระทิง  สรรพคุณและประโยชน์

กระทิง สรรพคุณและประโยชน์ กระทิง ชื่อสามัญ Alexandrian laurel, Beautiful-leaf, Bornero mahogany, Indian laurel กระทิง ชื่อวิทยาศาสตร์ Calophyllum inophyllum L. จัดอยู่ในวงศ์มังคุด (CLUSIACEAE หรือ ...
ชะมวง สรรพคุณและประโยชน์

ชะมวง สรรพคุณและประโยชน์ ชะมวง ชื่อสามัญ Cowa ชะมวง ชื่อวิทยาศาสตร์ Garcinia cowa Roxb. ex Choisy[3] จัดอยู่ในวงศ์มังคุด (CLUSIACEAE หรือ GUTTIFERAE) สมุนไพรชะมวง ...
จันผา สรรพคุณและประโยชน์

จันผา สรรพคุณและประโยชน์ จันผา (จันทร์ผา, จันทน์ผา, จันทน์แดง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena cochinchinensis (Lour.) S.C.Chen. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Dracaena loureiroi Gagnep. มักเขียนผิดเป็น Dracaena ...
งิ้วป่า สรรพคุณและประโยชน์

งิ้วป่า สรรพคุณและประโยชน์ งิ้วป่า ชื่อสามัญ Bombax, Cotton tree, Ngiu งิ้วป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Bombax anceps Pierre. (Bombax anceps Pierre var. anceps) จัดอยู่ในวงศ์ชบา (MALVACEAE) และอยู่ในวงศ์ย่อย ...
ติ้วขน สรรพคุณและประโยชน์

ติ้วขน สรรพคุณและประโยชน์ ติ้วขน ชื่อวิทยาศาสตร์ Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein ปัจจุบันจัดอยู่ในวงศ์ติ้ว (HYPERICACEAE) สมุนไพรติ้วขน มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ...
งิ้วแดง สรรพคุณและประโยชน์

งิ้วแดง สรรพคุณและประโยชน์ งิ้ว ชื่อสามัญ Cotton tree, Kapok tree, Red cotton tree, Silk cotton, Shving brush งิ้ว ชื่อวิทยาศาสตร์ Bombax ceiba L. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Bombax malabaricum DC., Gossampinus malabarica Merr.) ...
ธูปฤาษี (กกช้าง) สรรพคุณและประโยชน์

ธูปฤาษี (กกช้าง) สรรพคุณและประโยชน์ ธูปฤาษี ชื่อสามัญ Bulrush, Cattail, Cat-tail, Elephant grass, Flag, Narrow-leaved Cat-tail, Narrowleaf cattail, Lesser reedmace, Reedmace tule ธูปฤาษี ชื่อวิทยาศาสตร์ Typha angustifolia L. ...

0
Shares