สมุนไพร

รวบรวมข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพรทั้งใกล้ตัวและไกลตัว มีทั้งสมุนไพรพื้นบ้าน สมุนไพรไทย สมุนไพรหายากต่างๆ มากมาย รวบรวมเกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร ลักษณะของสมุนไพร เพื่อที่ท่านผู้อ่านจะได้แยกแยะประเภทของสมุนไพรได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมี เผื่อบางคนที่ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับสมุนไพรก็จะได้รู้จักมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นกระดาด สรรพคุณและประโยชน์

กระดาด สรรพคุณและประโยชน์ กระดาด ชื่อสามัญ Elephant ear, Giant taro, Ape, Ear elephant, Giant alocasia, Pai กระดาด ชื่อวิทยาศาสตร์ Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don จัดอยู่ในวงศ์บอน (ARACEAE) สมุนไพรกระดาด ...
พลับพลึงตีนเป็ด สรรพคุณและประโยชน์

พลับพลึงตีนเป็ด สรรพคุณและประโยชน์ พลับพลึงตีนเป็ด ชื่อสามัญ Spider lily, Giant lily พลับพลึงตีนเป็ด ชื่อวิทยาศาสตร์ Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb. จัดอยู่ในวงศ์พลับพลึง ...
กระแจะ  สรรพคุณและประโยชน์

กระแจะ สรรพคุณและประโยชน์ กระแจะ ชื่อวิทยาศาสตร์ Hesperethusa crenulata (Roxb.) M. Roem. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Limonia crenulata Roxb., Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson) จัดอยูในวงศ์ส้ม (RUTACEAE) สมุนไพรกระแจะ ...
พลับพลึงดอกแดง สรรพคุณและประโยชน์

พลับพลึงดอกแดง สรรพคุณและประโยชน์ พลับพลึงแดง ชื่อสามัญ Giant lily, Crinum lily, Red crinum, Spider lily พลับพลึงแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Crinum × amabile Donn หรือ Crinum × amabile Donn ex Ker Gawl. ...
แอหนัง สรรพคุณและประโยชน์

แอหนัง สรรพคุณและประโยชน์ แอหนัง ชื่อสามัญ Roman iron wood แอหนัง ชื่อวิทยาศาสตร์ Crossostephium chinense (A.Gray ex L.) Makino (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Artemisia chinensis L., Chrysanthemum artemisioides (Less.) Kitam., Crossostephium ...
ถั่วแปบ สรรพคุณและประโยชน์

ถั่วแปบ สรรพคุณและประโยชน์ ถั่วแปบ ชื่อสามัญ Hyacinth bean, Dolichos bean, Seim bean, Lablab bean, Egyptian kidney bean, Indian bean, และ Australian pea ถั่วแปบ ชื่อวิทยาศาสตร์ Lablab purpureus (L.) Sweet[2] (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ ...
อะราง สรรพคุณและประโยชน์

อะราง สรรพคุณและประโยชน์ อะราง ชื่อสามัญ Copper pod อะราง ชื่อวิทยาศาสตร์ Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Baryxylum dasyrrhachis Pierre, Caesalpinia dasyrhachis Miq., Peltophorum dasyrhachis (Miq.) Baker, Peltophorum ...
ตับเต่านา  สรรพคุณและประโยชน์

ตับเต่านา สรรพคุณและประโยชน์ ตับเต่านา ชื่อสามัญ Frogbit, Frog bit ตับเต่านา ชื่อวิทยาศาสตร์ Hydrocharis dubia (Blume) Baker (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Hydrocharis morsus-ranae L.) จัดอยู่ในวงศ์ ...
ต้นตะเคียน  สรรพคุณและประโยชน์

ต้นตะเคียน สรรพคุณและประโยชน์ ตะเคียนทอง ชื่อสามัญ Iron wood, Malabar iron wood, Takian, Thingan, Sace, Takian ตะเคียนทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ Hopea odorata Roxb. จัดอยู่ในวงศ์ยางนา (DIPTEROCARPACEAE) ...

0
Shares