รวบรวมข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพรทั้งใกล้ตัวและไกลตัว มีทั้งสมุนไพรพื้นบ้าน สมุนไพรไทย สมุนไพรหายากต่างๆ มากมาย รวบรวมเกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร ลักษณะของสมุนไพร เพื่อที่ท่านผู้อ่านจะได้แยกแยะประเภทของสมุนไพรได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมี เผื่อบางคนที่ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับสมุนไพรก็จะได้รู้จักมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

เจตมูลเพลิงขาว สรรพคุณและประโยชน์ เจตมูลเพลิงขาว ชื่อสามัญ Ceylon leadwort, White leadwort เจตมูลเพลิงขาว ชื่อวิทยาศาสตร์ Plumbago zeylanica L. จัดอยู่ในวงศ์ PLUMBAGINACEAE ...

จุกโรหินี สรรพคุณและประโยชน์ จุกโรหินี ชื่อวิทยาศาสตร์ Dischidia major (Vahl) Merr. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Dischidia rafflesiana Wall.) จัดอยู่ในวงศ์ตีนเป็ด (APOCYNACEAE) ...

จันทน์เทศ สรรพคุณและประโยชน์ จันทน์เทศ ชื่อสามัญ Nutmeg จันทน์เทศ ชื่อวิทยาศาสตร์ Myristica fragrans Houtt. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Myristica officinalis L. f., Myristica aromatica Lam., Myristica moschata Thunb. ...

จิกสวน ชื่อสามัญ Powderpuff tree, Bottle brush oak จิกสวน ชื่อวิทยาศาสตร์ Barringtonia racemosa (L.) Spreng. จัดอยู่ในวงศ์จิก (LECYTHIDACEAE หรือ BARRIGTONIACEAE) สมุนไพรจิกสวน มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ...

จักรนารายณ์ สรรพคุณและประโยชน์ จักรนารายณ์ ชื่อสามัญ Purple passion vine, Purple velvel plant จักรนารายณ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Gynura divaricata (L.) DC. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Gynura ovalis DC., Gynura auriculata ...

จันทนา สรรพคุณและประโยชน์ จันทนา ชื่อวิทยาศาสตร์ Tarenna hoaensis Pit. จัดอยู่ในจัดอยู่ในวงศ์เข็ม (RUBIACEAE) สมุนไพรจันทนา มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ...

จอก สรรพคุณและประโยชน์ จอก ชื่อสามัญ Water lettuec จอก ชื่อวิทยาศาสตร์ Pistia stratiotes L. จัดอยู่ในวงศ์บอน (ARACEAE) สมุนไพรจอก มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ผักกอก ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก0
Shares