รวบรวมข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพรทั้งใกล้ตัวและไกลตัว มีทั้งสมุนไพรพื้นบ้าน สมุนไพรไทย สมุนไพรหายากต่างๆ มากมาย รวบรวมเกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร ลักษณะของสมุนไพร เพื่อที่ท่านผู้อ่านจะได้แยกแยะประเภทของสมุนไพรได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมี เผื่อบางคนที่ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับสมุนไพรก็จะได้รู้จักมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

จันผา สรรพคุณและประโยชน์ จันผา (จันทร์ผา, จันทน์ผา, จันทน์แดง) ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena cochinchinensis (Lour.) S.C.Chen. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Dracaena loureiroi Gagnep. มักเขียนผิดเป็น Dracaena ...

ติ้วขน สรรพคุณและประโยชน์ ติ้วขน ชื่อวิทยาศาสตร์ Cratoxylum formosum subsp. pruniflorum (Kurz) Gogelein ปัจจุบันจัดอยู่ในวงศ์ติ้ว (HYPERICACEAE) สมุนไพรติ้วขน มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ...

ติ้วเกลี้ยง สรรพคุณและประโยชน์ ติ้วเกลี้ยง ชื่อวิทยาศาสตร์ Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Blume ปัจจุบันจัดอยู่ในวงศ์ติ้ว (HYPERICACEAE) สมุนไพรติ้วเกลี้ยง ...

กระทิง สรรพคุณและประโยชน์ กระทิง ชื่อสามัญ Alexandrian laurel, Beautiful-leaf, Bornero mahogany, Indian laurel กระทิง ชื่อวิทยาศาสตร์ Calophyllum inophyllum L. จัดอยู่ในวงศ์มังคุด (CLUSIACEAE หรือ ...

ชะมวง สรรพคุณและประโยชน์ ชะมวง ชื่อสามัญ Cowa ชะมวง ชื่อวิทยาศาสตร์ Garcinia cowa Roxb. ex Choisy[3] จัดอยู่ในวงศ์มังคุด (CLUSIACEAE หรือ GUTTIFERAE) สมุนไพรชะมวง ...

ธูปฤาษี (กกช้าง) สรรพคุณและประโยชน์ ธูปฤาษี ชื่อสามัญ Bulrush, Cattail, Cat-tail, Elephant grass, Flag, Narrow-leaved Cat-tail, Narrowleaf cattail, Lesser reedmace, Reedmace tule ธูปฤาษี ชื่อวิทยาศาสตร์ Typha angustifolia L. ...

หญ้าปากควาย สรรพคุณและประโยชน์ หญ้าปากควาย ชื่อสามัญ Beach wiregrass, Crowfoot grass, Egyptain finger grass หญ้าปากควาย ชื่อวิทยาศาสตร์ Dactyloctenium aegyptium (L.) Willd. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Cenchrus ...

งิ้วป่า สรรพคุณและประโยชน์ งิ้วป่า ชื่อสามัญ Bombax, Cotton tree, Ngiu งิ้วป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Bombax anceps Pierre. (Bombax anceps Pierre var. anceps) จัดอยู่ในวงศ์ชบา (MALVACEAE) และอยู่ในวงศ์ย่อย ...

หญ้าคา สรรพคุณและประโยชน์ หญ้าคา ชื่อสามัญ Alang-alang, Blady grass (หญ้าใบมีด), Cogongrass, Japanese bloodgrass, Kunai grass, Lalang, Thatch grass หญ้าคา ชื่อวิทยาศาสตร์ Imperata cylindrica (L.) Raeusch. จัดอยู่ในวงศ์หญ้า ...

หญ้ากุศะ สรรพคุณและประโยชน์ หญ้ากุศะ ชื่อสามัญ Kush, Kusha grass, Halfa grass, Big cordgrass, Salt reed-grass หญ้ากุศะ ชื่อวิทยาศาสตร์ Desmostachya bipinnata(L.) Stapf (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Poa cynosuriodes Retz.) ...

งิ้วแดง สรรพคุณและประโยชน์ งิ้ว ชื่อสามัญ Cotton tree, Kapok tree, Red cotton tree, Silk cotton, Shving brush งิ้ว ชื่อวิทยาศาสตร์ Bombax ceiba L. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Bombax malabaricum DC., Gossampinus malabarica Merr.) ...

ตองกง หญ้าไม้กวาด สรรพคุณและประโยชน์ ตองกง หรือ หญ้าตองกง ชื่อสามัญ Bamboo grass, Tiger grass ตองกง ชื่อวิทยาศาสตร์ Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hornem.) Honda (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Agrostis ...

โกงกางเขา สรรพคุณและประโยชน์ โกงกางเขา ชื่อวิทยาศาสตร์ Fagraea ceilanica Thunb. จัดอยู่ในวงศ์ดอกหรีดเขา (GENTIANACEAE) สมุนไพรโกงกางเขา มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ...
โหลดเพิ่มเติม ..คลิก0
Shares