รวบรวมข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพรทั้งใกล้ตัวและไกลตัว มีทั้งสมุนไพรพื้นบ้าน สมุนไพรไทย สมุนไพรหายากต่างๆ มากมาย รวบรวมเกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร ลักษณะของสมุนไพร เพื่อที่ท่านผู้อ่านจะได้แยกแยะประเภทของสมุนไพรได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมี เผื่อบางคนที่ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับสมุนไพรก็จะได้รู้จักมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

ตะลุมพุก สรรพคุณและประโยชน์ ตะลุมพุก ชื่อวิทยาศาสตร์ Tamilnadia uliginosa (Retz.) Tirveng. & Sastre (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์Catunaregam uliginosa (Retz.) Sivar., Gardenia pomifera Wall., Gardenia uliginosa Retz., Posoqueria uliginosa (Retz.) Roxb., Randia ...

ตะคร้อ สรรพคุณและประโยชน์ ตะคร้อ ชื่อสามัญ Ceylon oak ตะคร้อ ชื่อวิทยาศาสตร์ Schleichera oleosa (Lour.) Merr. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Pistacia oleosa Lour., Schleichera oleosa (Lour.) Oken) จัดอยู่ในวงศ์เงาะ ...

ซ้อ สรรพคุณและประโยชน์ ซ้อ ชื่อสามัญ Gamari, So ซ้อ ชื่อวิทยาศาสตร์ Gmelina arborea Roxb. จัดอยู่ในวงศ์กะเพรา (LAMIACEAE หรือ LABIATAE) สมุนไพรซ้อ มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ...

ตะโกนา สรรพคุณและประโยชน์ ตะโกนา ชื่อสามัญ Ebony ตะโกนา ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros rhodocalyx Kurz จัดอยู่ในวงศ์มะพลับ (EBENACEAE) สมุนไพรตะโกนา มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ...

ดอกดินแดง สรรพคุณและประโยชน์ ดอกดิน ชื่อสามัญ Broomrape ดอกดินแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Aeginetia indica L. จัดอยู่ในวงศ์ดอกดิน (OROBANCHACEAE) ดอกดินแดง มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ...

ชิงชี่ สรรพคุณและประโยชน์ ชิงชี่ ชื่อวิทยาศาสตร์ Capparis micracantha DC. จัดอยู่ในวงศ์กุ่ม (CAPPARACEAE หรือ CAPPARIDACEAE) สมุนไพรชิงชี่ มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า หนวดแมวแดง ...

ดีหมี สรรพคุณและประโยชน์ ดีหมี ชื่อวิทยาศาสตร์ Acalypha spiciflora Burm.f. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Cleidion spiciflorum (Burm.f.) Merr.) ส่วนอีกข้อมูลระบุว่าเป็นชนิด Cleidion javanicum Blume ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก0
Shares