รวบรวมข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพรทั้งใกล้ตัวและไกลตัว มีทั้งสมุนไพรพื้นบ้าน สมุนไพรไทย สมุนไพรหายากต่างๆ มากมาย รวบรวมเกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร ลักษณะของสมุนไพร เพื่อที่ท่านผู้อ่านจะได้แยกแยะประเภทของสมุนไพรได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมี เผื่อบางคนที่ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับสมุนไพรก็จะได้รู้จักมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

สมุนไพร น้ำนมราชสีห์เล็ก สมุนไพร น้ำนมราชสีห์เล็ก ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia thymifolia L. จัดอยู่ในวงศ์ EUPHORBIACEAE เช่นเดียวกับน้ำนมราชสีห์ โคคลาน ไคร้น้ำ พังคี ...

สมุนไพร น้ำนมราชสีห์ใหญ่ สมุนไพร น้ำนมราชสีห์ ชื่อสามัญ Garden spurge, Asthma weed, Snake weed, Milkweeds สมุนไพร น้ำนมราชสีห์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Euphorbia hirta Linn. จัดอยู่ในวงศ์ EUPHORBIACEAE ...

สมุนไพร กะเม็งตัวผู้ สมุนไพร กะเม็งตัวผู้ ชื่อสามัญ Chinese Wedelia สมุนไพร กะเม็งตัวผู้ ชื่อวิทยาศาสตร์ Wedelia chinensis จัดอยู่ในวงศ์ ASTERACEAE หรือ COMPOSITAE ...

สมุนไพร ลูกใต้ใบ สมุนไพร ลูกใต้ใบ ชื่อสามัญ Egg Woman, Tamalaki, Hazardana, Stonebreaker, Seed-under-leaf สมุนไพร ลูกใต้ใบ ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllanthus amarus Schum & Thonn. จัดอยู่ในวงศ์ EUPHORBIACEAE ...

สมุนไพร กะเม็งตัวเมีย สมุนไพร กะเม็ง ชื่อสามัญ False Daisy, White Head, Yerbadetajo Herb สมุนไพร กะเม็ง ชื่อวิทยาศาสตร์ Eclipta prostrata (L.) L. จัดอยู่ในวงศ์ ASTERACEAE หรือ COMPOSITAE ...

สมุนไพร มะตาด สมุนไพร มะตาด ชื่อสามัญ Chulta, Chalta, Ouu, Elephant Apple สมุนไพร มะตาด ชื่อวิทยาศาสตร์ Dellenia indica Linn. จัดอยู่ในวงศ์ DILLENIACEAE เช่นเดียวกับรสสุคนธ์ มะตาด ...

สมุนไพร เพชรหึง สมุนไพร เพชรหึง หรือ ว่านเพชรหึง หรือ กล้วยไม้เพชรหึง ชื่อสามัญ Tiger Orchid, Leopard Flower ว่านเพชรหึง ชื่อวิทยาศาสตร์ Grammatophyllum speciosum Blume ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก0
Shares