สมุนไพร

รวบรวมข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพรทั้งใกล้ตัวและไกลตัว มีทั้งสมุนไพรพื้นบ้าน สมุนไพรไทย สมุนไพรหายากต่างๆ มากมาย รวบรวมเกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร ลักษณะของสมุนไพร เพื่อที่ท่านผู้อ่านจะได้แยกแยะประเภทของสมุนไพรได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมี เผื่อบางคนที่ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับสมุนไพรก็จะได้รู้จักมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นย่านางแดง สรรพคุณและประโยชน์

ย่านางแดง สรรพคุณและประโยชน์ ย่านางแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia strychnifolia Craib. จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE) และอยู่ในวงศ์ย่อยราชพฤกษ์ (CAESALPINIOIDEAE หรือ ...
โกฐน้ำเต้า สรรพคุณและประโยชน์

โกฐน้ำเต้า สรรพคุณและประโยชน์ โกฐน้ำเต้า ภาษาอังกฤษ Rhubarb โกฐน้ำเต้า ชื่อวิทยาศาสตร์ Rheum palmatum L. จัดอยู่ในวงศ์ผักไผ่ (POLYGONACEAE) สมุนไพรโกฐน้ำเต้า ...
ขมิ้นอ้อย สรรพคุณและประโยชน์

ขมิ้นอ้อย สรรพคุณและประโยชน์ ขมิ้นอ้อย ชื่อสามัญ Zedoary, Luya-Luyahan ขมิ้นอ้อย ชื่อวิทยาศาสตร์ Curcuma zedoaria (Christm.) Roscoe จัดอยู่ในวงศ์ขิง (ZINGIBERACEAE) สมุนไพรขมิ้นอ้อย ...
ขจร สรรพคุณและประโยชน์

ขจร สรรพคุณและประโยชน์ ขจร ชื่อสามัญ Cowslip creeper ขจร ชื่อวิทยาศาสตร์ Telosma cordata (Burm. f.) Merr. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Telosma minor (Andrews) W. G. Craib) จัดอยู่ในวงศ์ตีนเป็ด (APOCYNACEAE) ...
กาหลง สรรพคุณและประโยชน์

กาหลง สรรพคุณและประโยชน์ กาหลง ชื่อสามัญ Snowy orchid tree, Orchid tree กาหลง ชื่อวิทยาศาสตร์ Bauhinia acuminata L. จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (FABACEAE หรือ LEGUMINOSAE) และอยู่ในวงศ์ย่อยราชพฤกษ์ ...
แกแล สรรพคุณและประโยชน์

แกแล สรรพคุณและประโยชน์ แกแล ชื่อสามัญ Cockspur thorn แกแล ชื่อวิทยาศาสตร์ Maclura cochinchinensis (Lour.) Corner (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Cudrania javanensis Trécul) จัดอยู่ในวงศ์ขนุน ...
ต้นกลาย สรรพคุณและประโยชน์

ต้นกลาย สรรพคุณและประโยชน์ กลาย ชื่อวิทยาศาสตร์ Mitrephora keithii Ridl. จัดอยู่ในวงศ์กระดังงา (ANNONACEAE) ต้นกลาย มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า มหาพรม (ประจวบคีรีขันธ์), ...
ต้นแก้ว (ดอกแก้ว) สรรพคุณและประโยชน์

ต้นแก้ว (ดอกแก้ว) สรรพคุณและประโยชน์ แก้ว ชื่อสามัญ Andaman satinwood, Chanese box tree, Cosmetic bark tree, Orange jasmine, Orange jessamine, Satin wood แก้ว ชื่อวิทยาศาสตร์ Murraya paniculata (L.) Jack (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Murraya ...
กร่าง สรรพคุณและประโยชน์

กร่าง สรรพคุณและประโยชน์ กร่าง ชื่อสามัญ Banyan tree, Bar, East Indian Fig กร่าง ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus benghalensis L. (มักเขียนผิดเป็น Ficus bengalensis L.) จัดอยู่ในวงศ์ขนุน ...

0
Shares