รวบรวมข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพรทั้งใกล้ตัวและไกลตัว มีทั้งสมุนไพรพื้นบ้าน สมุนไพรไทย สมุนไพรหายากต่างๆ มากมาย รวบรวมเกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร ลักษณะของสมุนไพร เพื่อที่ท่านผู้อ่านจะได้แยกแยะประเภทของสมุนไพรได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมี เผื่อบางคนที่ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับสมุนไพรก็จะได้รู้จักมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

บานบุรีเหลือง สรรพคุณและประโยชน์ บานบุรี ชื่อสามัญ Allamanda, Common allamanda, Golden trumpet, Golden trumpet vine, Yellow bell บานบุรี ชื่อวิทยาศาสตร์ Allamanda cathartica L. จัดอยู่ในวงศ์ตีนเป็ด ...

บัวตอง สรรพคุณและประโยชน์ บัวตอง ชื่อสามัญ Mexican sunflower, Mexican sunflower weed บัวตอง ชื่อวิทยาศาสตร์ Tithonia diversifolia (Hemsl.) A.Gray จัดอยู่ในวงศ์ทานตะวัน (ASTERACEAE หรือ ...

นมแมว สรรพคุณและประโยชน์ นมแมว ชื่อวิทยาศาสตร์ Rauwenhoffia siamensis Scheff. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Melodorum siamense (Scheff.) Bân) จัดอยู่ในวงศ์กระดังงา (ANNONACEAE) สมุนไพรนมแมว ...

โนรา สรรพคุณและประโยชน์ โนรา ชื่อวิทยาศาสตร์ Hiptage benghalensis (L.) Kurz ส่วนอีกข้อมูลระบุว่าเป็นชนิด Hiptage benghalensis var. benghalensis โดยจัดอยู่ในวงศ์โนรา (MALPIGHIACEAE) สมุนไพรโนรา ...

น้ำเต้าน้อย สรรพคุณและประโยชน์ น้ำเต้าน้อย ชื่อวิทยาศาสตร์ Cyathostemma micranthum (A.DC.) J.Sinclair จัดอยู่ในวงศ์กระดังงา (ANNONACEAE) สมุนไพรน้ำเต้าน้อย ...

น้ำเต้า สรรพคุณและประโยชน์ น้ำเต้า ชื่อสามัญ Bottle gourd, Calabash gourd, Flowered gourd, White flowered gourd น้ำเต้า ชื่อวิทยาศาสตร์ Lagenaria siceraria (Molina) Standl. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Lagenaria leucantha Rusby, Lagenaria ...

นางแย้มป่า สรรพคุณและประโยชน์ นางแย้มป่า ชื่อสามัญ Nangyam นางแย้มป่า ชื่อวิทยาศาสตร์ Clerodendrum infortunatum L. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Clerodendrum viscosum Vent.) ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก0
Shares