รวบรวมข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพรทั้งใกล้ตัวและไกลตัว มีทั้งสมุนไพรพื้นบ้าน สมุนไพรไทย สมุนไพรหายากต่างๆ มากมาย รวบรวมเกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร ลักษณะของสมุนไพร เพื่อที่ท่านผู้อ่านจะได้แยกแยะประเภทของสมุนไพรได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมี เผื่อบางคนที่ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับสมุนไพรก็จะได้รู้จักมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

สมุนไพร ตะคร้ำ สมุนไพรตะคร้ำ มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า อ้อยน้ำ (จันทบุรี), กะตีบ แขกเต้า ค้ำ หวีด (ภาคเหนือ), คร้ำ ตำคร้ำ (ไทย), เก๊าค้ำ ไม้หวิด ไม้ค้ำ ...

สมุนไพร ต้างใหญ่ (โฮย่าประกายแก้ว) สมุนไพรต้างใหญ่ มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า ต้าง (เลย), ป้าง (กาญจนบุรี), ดอกตั้ง, ประกายแก้ว หรือ โฮย่าประกายแก้ว ...

สมุนไพร ตะบา (ดาวขาว) สมุนไพรตะบา มีชื่อท้องอื่นๆ ว่า ตะขา (มาเล-นราธิวาส), ดาวขาว ดาวชมพู โฮย่าดาว (ไทย) เป็นต้น สมุนไพร ตะบา ชื่อวิทยาศาสตร์ Hoya coronaria ...

สมุนไพร ตะขบ สมุนไพรตะขบ มีชื่อท้องถิ่นอืนๆ ว่า ครบฝรั่ง (สุราษฎร์ธานี), หม่ากตะโก่เสะ (กะเหรี่ยงแดง), ตากบ (ม้ง), เพี่ยนหม่าย (เมี่ยน), ตะขบฝรั่ง ...

สมุนไพร ตะขบป่า สมุนไพรตะขบป่า มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า หมักเบ็น (นครราชสีมา), เบนโคก (อุบลราชธานี), ตานเสี้ยน มะแกว๋นนก มะแกว๋นป่า (ภาคเหนือ), ...

สมุนไพร ตองแตก สมุนไพรตองแตก มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า นองป้อม ลองปอม (เลย), ตองแต่ (ประจวบคีรีขันธ์), ทนดี (ตรัง), เปล้าตองแตก (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ), ...

สมุนไพร ดูกไก่ย่าน สมุนไพรดูกไก่ย่าน มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า กำลังหัวละมาน เครือเขาขื่น (เชียงใหม่), เครือมุ้งกระต่าย (หนองคาย), ขมิ้นไม้ ...

สมุนไพร ตะขบไทย สมุนไพรตะขบไทย มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า ครบ (ปัตตานี), มะเกว๋นควาย (ภาคเหนือ), ตะขบควาย (ภาคกลาง), กือคุ (มลายู ปัตตานี) เป็นต้น ...

สมุนไพร เดื่อหว้า สมุนไพรเดื่อหว้า มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า มะเดื่อหว้า (กาญจนบุรี), มะเดื่อชุมพร (ยะลา), เดื่อหลวง (ภาคเหนือ), ไทรโพ (ภาคกลาง), ...

สมุนไพร ดาวเรืองฝรั่ง สมุนไพรดาวเรืองฝรั่ง มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า ดาวเรืองหม้อ (กรุงเทพฯ), จินจ่านจวี๋ (จีนกลาง), กิมจั้วเก็ก (จีนแต้จิ๋ว) ...

สมุนไพร ตะโกสวน สมุนไพรตะโกสวน มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า พลับ, ตะโก (ไทย) เป็นต้น สมุนไพร ตะโกสวน ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros peregrina (Gaertn.) Gurke สมุนไพรตะโกสวน ...

สมุนไพร เดื่อผา สมุนไพรเดื่อผา มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า มะหนอดน้ำ สลอดน้ำ (น่าน), เดื่อน้ำ เดื่อโฮเฮ (ภาคเหนือ), มะเดื่อ (ไทลื้อ), เหลาะโคเลเหมาะ ...
โหลดเพิ่มเติม ..คลิก0
Shares