รวบรวมข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพรทั้งใกล้ตัวและไกลตัว มีทั้งสมุนไพรพื้นบ้าน สมุนไพรไทย สมุนไพรหายากต่างๆ มากมาย รวบรวมเกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร ลักษณะของสมุนไพร เพื่อที่ท่านผู้อ่านจะได้แยกแยะประเภทของสมุนไพรได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมี เผื่อบางคนที่ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับสมุนไพรก็จะได้รู้จักมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

สมุนไพร ตะค้านเล็ก สมุนไพรตะค้านเล็ก มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า ตะค้านหยวก (นครราชสีมา), จะขัด, จะค้าน, จัดค่าน, จั๊กค่าน, ตะค้าน, สะค้าน, หนาม, หนามแน ...

สมุนไพร ตานฟัก (พวนดอย) สมุนไพรตานฟัก มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า หมากขิ่งหนู (แม่ฮ่องสอน), พวนดอย (ภาคเหนือ) ส่วนที่เชียงใหม่เรียก "ตานฟัก" ...

สมุนไพร ตะแบก สมุนไพรตะแบก มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า แลนไห้ (เชียงใหม่), ตะแบกขาวใหญ่ (ปราจีนบุรี), ตะแบกใหญ่ (ราชบุรี,นครราชสีมา), เปลือยดง ...

สมุนไพร ตะคร้ำ สมุนไพรตะคร้ำ มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า อ้อยน้ำ (จันทบุรี), กะตีบ แขกเต้า ค้ำ หวีด (ภาคเหนือ), คร้ำ ตำคร้ำ (ไทย), เก๊าค้ำ ไม้หวิด ไม้ค้ำ ...

สมุนไพร ต้างใหญ่ (โฮย่าประกายแก้ว) สมุนไพรต้างใหญ่ มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า ต้าง (เลย), ป้าง (กาญจนบุรี), ดอกตั้ง, ประกายแก้ว หรือ โฮย่าประกายแก้ว ...

สมุนไพร ตะขบป่า สมุนไพรตะขบป่า มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า หมักเบ็น (นครราชสีมา), เบนโคก (อุบลราชธานี), ตานเสี้ยน มะแกว๋นนก มะแกว๋นป่า (ภาคเหนือ), ...

สมุนไพร ตองแตก สมุนไพรตองแตก มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า นองป้อม ลองปอม (เลย), ตองแต่ (ประจวบคีรีขันธ์), ทนดี (ตรัง), เปล้าตองแตก (ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ), ...

สมุนไพร ตะบา (ดาวขาว) สมุนไพรตะบา มีชื่อท้องอื่นๆ ว่า ตะขา (มาเล-นราธิวาส), ดาวขาว ดาวชมพู โฮย่าดาว (ไทย) เป็นต้น สมุนไพร ตะบา ชื่อวิทยาศาสตร์ Hoya coronaria ...

สมุนไพร ตะขบไทย สมุนไพรตะขบไทย มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า ครบ (ปัตตานี), มะเกว๋นควาย (ภาคเหนือ), ตะขบควาย (ภาคกลาง), กือคุ (มลายู ปัตตานี) เป็นต้น ...

สมุนไพร เดื่อหว้า สมุนไพรเดื่อหว้า มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า มะเดื่อหว้า (กาญจนบุรี), มะเดื่อชุมพร (ยะลา), เดื่อหลวง (ภาคเหนือ), ไทรโพ (ภาคกลาง), ...

สมุนไพร ตะขบ สมุนไพรตะขบ มีชื่อท้องถิ่นอืนๆ ว่า ครบฝรั่ง (สุราษฎร์ธานี), หม่ากตะโก่เสะ (กะเหรี่ยงแดง), ตากบ (ม้ง), เพี่ยนหม่าย (เมี่ยน), ตะขบฝรั่ง ...

สมุนไพร ตะโกสวน สมุนไพรตะโกสวน มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า พลับ, ตะโก (ไทย) เป็นต้น สมุนไพร ตะโกสวน ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros peregrina (Gaertn.) Gurke สมุนไพรตะโกสวน ...

สมุนไพร เดื่อผา สมุนไพรเดื่อผา มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า มะหนอดน้ำ สลอดน้ำ (น่าน), เดื่อน้ำ เดื่อโฮเฮ (ภาคเหนือ), มะเดื่อ (ไทลื้อ), เหลาะโคเลเหมาะ ...
โหลดเพิ่มเติม ..คลิก0
Shares