รวบรวมข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพรทั้งใกล้ตัวและไกลตัว มีทั้งสมุนไพรพื้นบ้าน สมุนไพรไทย สมุนไพรหายากต่างๆ มากมาย รวบรวมเกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร ลักษณะของสมุนไพร เพื่อที่ท่านผู้อ่านจะได้แยกแยะประเภทของสมุนไพรได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมี เผื่อบางคนที่ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับสมุนไพรก็จะได้รู้จักมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

สมุนไพร กำแพงเจ็ดชั้น สมุนไพร กำแพงเจ็ดชั้น ชื่อวิทยาศาสตร์ Salacia chinensis L. จัดอยู่ในวงศ์ CELASTRACEAE สมุนไพรกำแพงเจ็ดชั้น มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ว่า ตะลุ่มนก ...

สมุนไพร ผักแพวแดง สมุนไพร ผักแพวแดง ชื่อวิทยาศาสตร์ Iresine herbstii Hook. จัดอยู่ในวงศ์ AMARANTHACEAE แต่บางข้อมูลระบุว่าอยู่ในวงศ์กะเพรา (LAMIACEAE) สมุนไพรผักแพวแดง ...

สมุนไพร หอมหัวใหญ่ สมุนไพร หอมใหญ่ ภาษาอังกฤษ Onion สมุนไพร หอมหัวใหญ่ ชื่อวิทยาศาสตร์ Allium cepa Linn. จัดอยู่ในวงศ์ AMARYLLIDACEAE เช่นเดียวกับหอมแดง กระเทียม ...

สมุนไพร ผักแพว สมุนไพร ผักแพว ภาษาอังกฤษ Vietnamese Coriander สมุนไพร ผักแพว ชื่อวิทยาศาสตร์ Polygonum odoratum Lour. จัดอยู่ในวงศ์ POLYGONACEAE สมุนไพรผักแพว มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆ ...

สมุนไพร ป๊ยกั๊ก สมุนไพร โป๊ยกั๊ก ชื่อสามัญ Chinese Star Anise, Star Anise, Star Aniseed, Badiane (ฝรั่งเศษ), Badian (อาหรับ), Badian Khatai (อินเดีย), Bunga Lawang (มาเลเซีย, อินโดนีเซีย),Thakolam ...

สมุนไพร กระบก สมุนไพร กระบก ชื่อสามัญ Barking Deer's Mango, Wild Almond สมุนไพร กระบก ชื่อวิทยาศาสตร์ Irvingia malayana Oliv. ex A. Benn. จัดอยู่ในวงศ์ RVINGIACEAE สมุนไพรกระบก ...

สมุนไพร ผักเสี้ยน สมุนไพร ผักเสี้ยน ชื่อสามัญ Wild spider flower, Spider Weed, Spider Flower สมุนไพรผักเสี้ยน ชื่อวิทยาศาสตร์ Cleome gynandra L. หรือ Gynandropsis pentaphylla D.C จัดอยู่ในวงศ์ ...
โหลดเพิ่มเติม..คลิก0
Shares