สมุนไพร

รวบรวมข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพรทั้งใกล้ตัวและไกลตัว มีทั้งสมุนไพรพื้นบ้าน สมุนไพรไทย สมุนไพรหายากต่างๆ มากมาย รวบรวมเกี่ยวกับประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพร ชื่อวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร ลักษณะของสมุนไพร เพื่อที่ท่านผู้อ่านจะได้แยกแยะประเภทของสมุนไพรได้ และนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง โดยที่ไม่ต้องพึ่งสารเคมี เผื่อบางคนที่ยังไม่รู้จักเกี่ยวกับสมุนไพรก็จะได้รู้จักมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นสมุนไพร พลองเหมือด (พลองดำ)

สมุนไพร พลองเหมือด (พลองดำ) สมุนไพร พลองเหมือด ชื่อวิทยาศาสตร์ Memecylon edule Roxb. จัดอยู่ในวงศ์โคลงเคลง (MELASTOMATACEAE) สมุนไพรพลองเหมือด มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ...
สมุนไพร ว่านสี่ทิศ

สมุนไพร ว่านสี่ทิศ สมุนไพร ว่านสี่ทิศ ชื่อวิทยาศาสตร์ Hippeastrum johnsonii Bury จัดอยู่ในวงศ์ AMARYLLIDACEAE เช่นเดียวกับกระเทียม กุยช่าย พลับพลึงขาว พลับพลึงแดง ...
สมุนไพร มะเดื่อชุมพร

สมุนไพร มะเดื่อชุมพร สมุนไพร มะเดื่อชุมพร ชื่อสามัญ Cluster fig, Goolar (Gular), Fig สมุนไพร มะเดื่อชุมพร ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus racemosa L. (ชื่อพ้องวิทยาศาสตร์ Ficus glomerata Roxb.) ...
สมุนไพร เพชรสังฆาต

สมุนไพร เพชรสังฆาต สมุนไพร เพชรสังฆาต ชื่อวิทยาศาสตร์ Cissus quadrangularis L. จัดอยู่ในวงศ์องุ่น (VITACEAE) สมุนไพรเพชรสังฆาต มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า สันชะควด ...
สมุนไพร มะเดื่อ

สมุนไพร มะเดื่อ สมุนไพร มะเดื่อ ชื่อสามัญ Fig, Common Fig สมุนไพร มะเดื่อ ชื่อวิทยาศาสตร์ Ficus carica L. จัดอยู่ในวงศ์ขนุน (MORACEAE) สมุนไพรมะเดื่อ ...
สมุนไพร มะข้ามป้อม

สมุนไพร มะข้ามป้อม สมุนไพร มะขามป้อม ชื่อสามัญ Indian gooseberry สมุนไพร มะขามป้อม ชื่อวิทยาศาสตร์ Phyllanthus emblica L. จัดอยู่ในวงศ์มะขามป้อม ...
สมุนไพร มะดัน

สมุนไพร มะดัน สมุนไพร มะดัน ชื่อสามัญ Madan (ตรงตัว) สมุนไพร มะดัน ชื่อวิทยาศาสตร์ Garcinia schomburgkiana Pierre จัดอยู่ในวงศ์มังคุด (CLUSIACEAE หรือ GUTTIFERAE) สมุนไพรมะดัน ...
สมุนไพร มะตูม

สมุนไพร มะตูม สมุนไพร มะตูม ชื่อสามัญ Beal สมุนไพร มะตูม ชื่อวิทยาศาสตร์ Aegle marmelos (L.) Corrêa จัดอยู่ในวงศ์ส้ม (RUTACEAE) สมุนไพรมะตูม มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ...
สมุนไพร มะกอก

สมุนไพร มะกอก สมุนไพร มะกอก ชื่อสามัญ Hog plum, Wild Mango สมุนไพร มะกอก ชื่อวิทยาศาสตร์ Spondias pinnata (L. f.) Kurz จัดอยู่ในวงศ์มะม่วง (ANACARDIACEAE) มะกอก มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ...

0
Shares